MENU
Úvod
Kurzy
Obecný jazyk C - programování
zájem o kurz

Obecný jazyk C - programování (C1)

Kurz seznamuje účastníky se základy programovacího jazyka C, tak jak ho implementuje norma ANSI, platná pro všechny platformy (Windows, Linux, Unix ...). Tím získají účastníci důležitý základ pro práci a další rozvoj nejen v jazycích C/C++, ale i v mnoha dalších klonech, které ze syntaxe jazyka C vycházejí (Java, PHP, Perl, Javascript ...). Standardně je výuka vedena v prostředí MS Windows, ale podle zájmu studentů je možné pro tento kurz využít i konkrétní požadovaný překladač nebo prostředí OS Linux. Všechny probírané techniky jsou platformně univerzální.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníC/C++
Ostatní

Náročnost kurzu: začátečník

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Základní pojmy - zdrojové a hlavičkové soubory, vývojové prostředí, překladače, rozdíly mezi C a C++
 • První začátky - syntaxe , základní datové typy, operátory, aritmetické výrazy, "Hello World", komentáře
 • Řídicí příkazy - cykly (for, while, do-while), podmínky (if); příkazy switch, case, goto, return
 • Terminálový vstup a výstup - znakový a formátovaný vstup a výstup, funkce z hlavičkového souboru stdio.h
 • Funkce - definice, deklarace, parametry, návratová hodnota, funkce „main“ a její parametry
 • Práce se soubory - otevírání a zavírání souborů, základní operace se soubory
 • Preprocesor - význam, direktivy podmíněného překladu, vložení hlavičkového souboru, direktiva #include a #define, makra
 • Pointery (ukazatele) - princip ukazatelů, použití, pointer typu void, pole (jedno i vícerozměrné), pointer jako parametr funkce (předávání parametru hodnotou vs. odkazem), pointer na funkci
 • Práce s pamětí v jazyce C , dynamická alokace pamětí (malloc), paměťové třídy (static, extern, register), struktury
 • Řetězce - práce s řetězci, funkce z hlavičkového souboru string.h
 • Bitové operace - binární or, and, xor; bitové rotace, reálné využití

Předpokládané znalosti: znalost obecných zásad programování, výhodou zkušenost s jiným programovacím jazykem

V ceně kurzu je publikace v hodnotě: 315 Kč


Termíny kurzu:

07.10. 09.10.2020 Brno
10 200 Kč (bez DPH)
12.10. 14.10.2020 Praha
10 200 Kč (bez DPH)
13.10. 15.10.2020 Ostrava
10 200 Kč (bez DPH)
02.11. 04.11.2020 Brno 10 200 Kč (bez DPH) objednat
04.11. 06.11.2020 Praha 10 200 Kč (bez DPH) objednat
04.11. 06.11.2020 Bratislava 390 EUR (bez DPH) objednat
24.11. 26.11.2020 Praha 10 200 Kč (bez DPH) objednat
25.11. 27.11.2020 Brno 10 200 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: