MENU
Introduction
CoursesCourses
VMware vSphere - Troubleshooting
Interest in course

VMware vSphere - Troubleshooting (VMWT)

Tento velmi pokročilý kurz je složen převážně z praktických cvičení. V jeho průběhu jsou probírány všechny správné postupy, vedoucí k rychlému a účinnému vyřešení havarijních stavů. Je zaměřen na produkty VMware ESXi/ESX a VMware vCenter Server.

The course is included in the following category: VirtualizacevSphere
VMware

Difficulty of the course: expert

Course duration: 4 days

Contents of the course:

 • Postup při řešení problémů
 • Nástroje pro správu
 • Zjištění konfigurace GUI, příkazová řádka
 • Log soubory a jejich umístění
 • Export logů a konfigurace
 • Použití certifikátů
 • Implementace certifikatů pro vCenter, Host, Update manager, Orchestrator, SSO, inventory service
 • Řešení problémů s certifikáty
 • Konfigurace sítě a teaming
 • Komunikace s VM
 • Nastavení síťových politik, nastavení pomocí DCUI
 • Záloha a obnova konfigurace distribuovaného switche
 • Obnova nastavení pro host server
 • Konfigurace Storage
 • Implementace ovladačů a jejich update
 • Nastavení iSCSI
 • Multipathing a metody přístupu k LUN
 • Migrace VM pomocí Storage vMotion
 • Vysoká dostupnost
 • Nastavení clusterů a rozšiřující parametry
 • Migrace počítačů pomocí vMotion, kontrola požadavků
 • Nastavení vCenter
 • Řešení SSO a monitoring vCenter služeb
 • Obnova databáze vCenter, komprese
 • Řešení problémů při komunikace s ESXi hosty
 • Zjištění stavu VM
 • Konfigurace a převody VM
 • Používání VMware tools
 • Řešení snapshotů a konsolidace
 • Problémy se spuštěním, nebo prací VM
 • Nastavení alertů a varování
 • Nastavení akcí pro řešení
 • Konfigurace dohledu, scriptů pro kontolu stavu

Expected knowledge: znalost pokročilé administrace VMware, Windows serveru 2003/2008.

The price includes books in the value of: 800 CZK

.

Course dates:

29.05. 01.06.2018 Praha
33 900 CZK (without VAT)
12.06. 15.06.2018 Bratislava
1 320 EUR (without VAT)
12.06. 15.06.2018 Brno
33 900 CZK (without VAT)
18.06. 21.06.2018 Praha 33 900 CZK (without VAT) Order
10.07. 13.07.2018 Bratislava 1 320 EUR (without VAT) Order
10.07. 13.07.2018 Brno 33 900 CZK (without VAT) Order
17.07. 20.07.2018 Praha 33 900 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: