MENU
Introduction
CoursesCourses
MS Visual Basic .NET - základy programování
Interest in course

MS Visual Basic .NET - základy programování (VBNET1)

Kurz seznámí účastníky se základy programování v jazyce Visual Basic .NET. Tento moderní objektově orientovaný programovací jazyk na platformě .NET vychází z původní syntaxe staršího jazyka Visual Basic. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky a v úvodu se věnuje základům, jako jsou proměnné, funkce, řídící struktury a práce s textovými řetězci. Druhá část kurzu je potom věnována objektově orientovanému programování v jazyce VB.NET a vysvětluje práci s objekty, popisuje třídy, vlastnosti, metody, základy dědičnosti a polymorfismu a ukazuje praktické využití objektů při tvorbě kódu programu.
Kurz je rovněž vhodný jako základ pro absolvování pokročilejších kurzů programování na platformě .NET.

The course is included in the following category: ProgramováníVB .NET
Microsoft

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Úvod do Visual Basic .NET - pracovní prostředí (Visual Studio), založení projektu
 • Představení platformy .NET - základní koncepty, rozdíl VB a VB.NET
 • Proměnné - datové typy, deklarace, rozsah platnosti, konverze
 • Jmenné prostory - namespace, význam a použití
 • Příkazy jazyka - bloky programu, podmiňovací výrazy, cykly
 • Funkce a procedury - vytvoření, předávání parametrů, návratové hodnoty, platnost proměnných
 • Pole a kolekce - deklarace a inicializace pole, procházení, vícerozměrná pole, práce s kolekcemi
 • Práce s textem a řetězci - metody a vlastnosti pro práci s řetězci, práce s jednotlivými znaky
 • Objektově orientované programování - třídy, vlastnosti a metody, dědičnost, polymorfismus, přetěžování metod
 • Vytvoření objektu - konstruktor, životní cyklus objektu, garbage collector
 • Úvod do ošetření chyb - výjimky, vyvolání a zachytávání výjimek
 • Ladění programu - debugging

Expected knowledge: Orientace v základních programovacích technikách (smyčky, podmínky ...) a znalost prostředí Windows

The price includes books in the value of: 400 CZK

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

10.03. 12.03.2021 ONLINE
10 400 CZK (without VAT)
30.03. 01.04.2021 ONLINE 10 400 CZK (without VAT) Order
27.04. 29.04.2021 ONLINE 10 400 CZK (without VAT) Order
18.05. 20.05.2021 ONLINE 10 400 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: