MENU
Introduction
CoursesCourses
Efektivní postupy návrhu IS pomocí UML a OOP
Interest in course

Efektivní postupy návrhu IS pomocí UML a OOP (UMLOOP)

Absolvent získává praktické znalosti v oblasti tvorby IS pomocí OOP a UML (Unified Modeling Language) a to velmi intenzivní formou. Cílem kurzu je absolventy nejen seznámit se syntaxí jazyka UML jako standardu notace objektového modelování, ale také naučit účastníky objektově myslet, objektově tvořit a na základě příkladů z praxe také prakticky objekty používat a to jak v OO analýze, tak v OO návrhu.

The course is included in the following category: ProgramováníArchitektura vývoje systémů
Unified Modeling Language

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 5 days

Contents of the course:

  • OBJEKTOVÉ PARADIGMA
  • JAK JSOU DEFINOVÁNY FÁZE ANALÝZY, DESIGNU A KÓDU
  • JAK POUŽÍT SYNTAXI CLASS DIAGRAMU PRO SPRÁVNÝ A EFEKTIVNÍ NÁVRH IS
  • ZÁKLADNÍ POJMY Z OOP A DESIGN PATTERNS
  • PŘEHLED DIAGRAMŮ MODELOVACÍHO JAZYKA UML A JEJICH PRAKTICKÉ POUŽITÍ
  • STAVBA A SYNTAXE JAZYKA UML
  • POUŽITÍ, SYNTAXE A DOPORUČENÝ POSTUP TVORBY USE CASE DIAGRAMU

Expected knowledge:

.

Course dates:

28.05. 01.06.2018 Praha
19 800 CZK (without VAT)
11.06. 15.06.2018 Brno
19 800 CZK (without VAT)
18.06. 22.06.2018 Praha 19 800 CZK (without VAT) Order
18.06. 22.06.2018 Bratislava
780 EUR (without VAT)
09.07. 13.07.2018 Brno 19 800 CZK (without VAT) Order
16.07. 20.07.2018 Praha 19 800 CZK (without VAT) Order
16.07. 20.07.2018 Bratislava 780 EUR (without VAT) Order