MENU
Introduction
CoursesCourses
TCP/IP protokoly v sítích MS Windows Server
Interest in course

TCP/IP protokoly v sítích MS Windows Server (TCP)

Kurz vysvětlí principy a naučí konfigurovat TCP/IP, podsítě, router, DHCP, ARP, WINS, DNS, přenos dat FTP, SNMP, vzdálený tisk, ladit výkon, diagnostikovat a řešit problémy TCP/IP.

The course is included in the following categories: Operační systémyWindows Server 2003
Operační systémyWindows Server 2008
Operační systémyWindows Server 2012
Sítě a síťové technologieTeorie sítí a TCP/IP
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Úvod do TCP/IP - co je to TCP/IP, terminologie, základní příkazy TCP/IP, instalace a konfigurace TCP/IP
 • Přehled architektury TCP/IP - struktura TCP/IP, komunikace mezi vrstvami, datagramy, pakety a rámce, ARP, ICMP, IGMP, IP, porty a sockety, TCP, UDP
 • IP adresování - co je IP adresa, třídy adres, přířazení síťových ID, funkce masky sítě
 • Podsítě (subnetting) - implementace, definování masky podsítě, výpočet čísel sítí a adres počítačů v jednotlivých sítích
 • Implementace IP směrování - statické a dynamické IP směrování, konfigurace Windows Server do role routeru, nástroj TRACERT, instalace a konfigurace Routing & Remote Access Services
 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - jak DHCP pracuje, instalace a konfigurace DHCP serveru, definice adresních rozsahů a doplňkových atributů, DHCP relay agent, zálohování a obnovení databáze na DHCP serveru
 • Překlad názvů pomocí protokolu NetBIOS jmen - co je NetBIOS, mechanismus převodu NetBIOS jména na IP adresu, použití souboru LMHOSTS
 • Windows Internet Name Service (WINS) - předpoklady a vlastní implementace WINS, typy uzlů; konfigurace WINS serveru v prostředí Microsoft i jiných sítí; správa prostředí WINS; replikace databází mezi WINS servery, údržba databáze WINS serveru
 • Domain Name Systém (DNS) - konfigurace DNS serverů, vytváření DNS domén, typy záznamů v DNS databázi; konfigurace reverzních domén, plánování implementace DNS; MS DNS server, správa, integrování DNS a WINS, řešení problémů DNS příkazem NSLOOKUP
 • Konektivita v heterogenním prostředí - připojení v heterogenním prostředí, propojení se vzdáleným hostitelem, možnosti vzdáleného vykonávání příkazů, utility přenosu dat, tiskové utility
 • Služba Microsoft SNMP - správa sítě protokolem SNMP; MS SNMP agent, definování SNMP komunit, instalování a konfigurování SNMP služby
 • Řešení problémů MS TCP/IP - identifikace zdroje problému, diagnostické prostředky Windows Server, návod k řešení problémů; použití nástrojů Performance Monitor a Network Monitor

Expected knowledge: všeobecná znalost práce v prostředí MS Windows, základní znalost architektury počítače a jeho připojení do sítě

.

Course dates:

21.10. 23.10.2019 Bratislava
430 EUR (without VAT)
30.10. 01.11.2019 Praha
10 900 CZK (without VAT)
04.11. 06.11.2019 Ostrava
10 900 CZK (without VAT)
11.11. 13.11.2019 Brno 10 900 CZK (without VAT) Order
18.11. 20.11.2019 Praha 10 900 CZK (without VAT) Order
26.11. 28.11.2019 Ostrava 10 900 CZK (without VAT) Order
02.12. 04.12.2019 Bratislava 430 EUR (without VAT) Order
09.12. 11.12.2019 Brno 10 900 CZK (without VAT) Order
17.12. 19.12.2019 Praha 10 900 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: