MENU
Introduction
CoursesCourses
TCP/IP protokoly v sítích MS Windows Server
Interest in course

TCP/IP protokoly v sítích MS Windows Server (TCP)

Kurz vysvětlí principy a naučí konfigurovat TCP/IP, podsítě, router, DHCP, ARP, WINS, DNS, přenos dat FTP, SNMP, vzdálený tisk, ladit výkon, diagnostikovat a řešit problémy TCP/IP.

The course is included in the following categories: Operační systémyWindows Server 2003
Operační systémyWindows Server 2008
Operační systémyWindows Server 2012
Sítě a síťové technologieTeorie sítí a TCP/IP
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Úvod do TCP/IP - co je to TCP/IP, terminologie, základní příkazy TCP/IP, instalace a konfigurace TCP/IP
 • Přehled architektury TCP/IP - struktura TCP/IP, komunikace mezi vrstvami, datagramy, pakety a rámce, ARP, ICMP, IGMP, IP, porty a sockety, TCP, UDP
 • IP adresování - co je IP adresa, třídy adres, přířazení síťových ID, funkce masky sítě
 • Podsítě (subnetting) - implementace, definování masky podsítě, výpočet čísel sítí a adres počítačů v jednotlivých sítích
 • Implementace IP směrování - statické a dynamické IP směrování, konfigurace Windows Server do role routeru, nástroj TRACERT, instalace a konfigurace Routing & Remote Access Services
 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - jak DHCP pracuje, instalace a konfigurace DHCP serveru, definice adresních rozsahů a doplňkových atributů, DHCP relay agent, zálohování a obnovení databáze na DHCP serveru
 • Překlad názvů pomocí protokolu NetBIOS jmen - co je NetBIOS, mechanismus převodu NetBIOS jména na IP adresu, použití souboru LMHOSTS
 • Windows Internet Name Service (WINS) - předpoklady a vlastní implementace WINS, typy uzlů; konfigurace WINS serveru v prostředí Microsoft i jiných sítí; správa prostředí WINS; replikace databází mezi WINS servery, údržba databáze WINS serveru
 • Domain Name Systém (DNS) - konfigurace DNS serverů, vytváření DNS domén, typy záznamů v DNS databázi; konfigurace reverzních domén, plánování implementace DNS; MS DNS server, správa, integrování DNS a WINS, řešení problémů DNS příkazem NSLOOKUP
 • Konektivita v heterogenním prostředí - připojení v heterogenním prostředí, propojení se vzdáleným hostitelem, možnosti vzdáleného vykonávání příkazů, utility přenosu dat, tiskové utility
 • Služba Microsoft SNMP - správa sítě protokolem SNMP; MS SNMP agent, definování SNMP komunit, instalování a konfigurování SNMP služby
 • Řešení problémů MS TCP/IP - identifikace zdroje problému, diagnostické prostředky Windows Server, návod k řešení problémů; použití nástrojů Performance Monitor a Network Monitor

Expected knowledge: všeobecná znalost práce v prostředí MS Windows, základní znalost architektury počítače a jeho připojení do sítě

.

Course dates:

26.11. 28.11.2018 Ostrava
9 600 CZK (without VAT)
26.11. 28.11.2018 Brno
9 600 CZK (without VAT)
27.11. 29.11.2018 Praha
9 600 CZK (without VAT)
10.12. 12.12.2018 Košice 380 EUR (without VAT) Order
10.12. 12.12.2018 Bratislava 380 EUR (without VAT) Order
17.12. 19.12.2018 Ostrava 9 600 CZK (without VAT) Order
17.12. 19.12.2018 Praha 9 600 CZK (without VAT) Order
19.12. 21.12.2018 Brno 9 600 CZK (without VAT) Order
08.01. 10.01.2019 Bratislava 380 EUR (without VAT) Order
09.01. 11.01.2019 Praha 9 600 CZK (without VAT) Order
16.01. 18.01.2019 Brno 9 600 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: