MENU
Introduction
CoursesCourses
Jazyk Python - tvorba testů s využitím knihovny Behave
new Interest in course

Jazyk Python - tvorba testů s využitím knihovny Behave (PY2)

.

The course is included in the following category: ProgramováníPython
Python Software Foundation

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 1 day

Contents of the course:

  • Úvodní informace o BDD (behavior-driven development)
  • Základy jazyka Gherkin používaného pro specifikaci testovacích scénářů
  • Instalace knihovny Behave
  • Zápis jednotlivých testovacích scénářů
  • Specifikace výchozích podmínek
  • Objekt s kontextovými informacemi
  • Použití tabulek
  • Pokročilejší operace podporované knihovnou Behave

Expected knowledge: Znalosti na úrovni základního kurzu

Time schedule: 09:00 - 17:00


Course dates:

22.11.2019 Ostrava
4 200 CZK (without VAT)
25.11.2019 Brno
4 200 CZK (without VAT)
29.11.2019 Praha
4 200 CZK (without VAT)
02.12.2019 Bratislava 180 EUR (without VAT) Order
18.12.2019 Brno 4 200 CZK (without VAT) Order
27.12.2019 Praha 4 200 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: