MENU
Introduction
CoursesCourses
Adobe InDesign - základní kurz
Interest in course

Adobe InDesign - základní kurz (PTAD)

Kurz je určen všem uživatelům, kteří se chtějí seznámit s praktickou typografií na pozadí špičkového sázecího programu Adobe InDesign. Studenti se seznámí s pravidly hladké a technické sazby, se strukturou písma, tvorbou knih a typografií na Internetu.

The course is included in the following category: Grafika a videoSazba textu
Adobe Systems Software Ireland Ltd.

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

  • Seznámení s programem Adobe InDesign a porovnání s jinými DTP programy pro počítačovou sazbu
  • Příprava dokumentu pro sazbu - rozměry stran, okraje, sazební obrazec, vytvoření „master“ stran, volba fontů, nastavení předvoleb dokumentu
  • Sazba textu - vytvoření stylů odstavců, volba velikosti písma, řezu, prokladu, zarovnání, odvozování stylů, práce s tabulátory atd.
  • Realizace zalomení strany - textové a obrazové rámečky, obtékání rámečků a jejich parametry, přelévání textu mezi rámečky a stranami
  • Práce s barvou - vytvoření a editace barvy, aplikování barvy na text a obrázky
  • Doplňkové funkce - kontrola pravopisu, řazení stran, generování obsahu a rejstříku, tisk a nastavení jeho parametrů atd.
  • Hladká a technická sazba, typografie na Internetu
  • Typografická pravidla - odstavec, písmo, sazba cizích jazyků, čeština
  • Úprava textu, korektura, kniha, akcidenční sazba

Expected knowledge: dobrá znalost prostředí MS Windows, částečná znalost některého grafického programu

The price includes books in the value of: 600 CZK

.

Course dates:

26.02. 27.02.2018 Ostrava
4 900 CZK (without VAT)
26.02. 27.02.2018 Praha
4 900 CZK (without VAT)
06.03. 07.03.2018 Bratislava
200 EUR (without VAT)
12.03. 13.03.2018 Košice 200 EUR (without VAT) Order
14.03. 15.03.2018 Brno 4 900 CZK (without VAT) Order
19.03. 20.03.2018 Praha 4 900 CZK (without VAT) Order
27.03. 28.03.2018 Bratislava 200 EUR (without VAT) Order