MENU
Introduction
CoursesCourses
Jazyk PERL – základy programování
Interest in course

Jazyk PERL – základy programování (PRL1)

Kurz je určen programátorům, kteří se naučí základům programování v jazyku PERL, jakožto velmi populárního nástroje pro tvorbu CGI skriptů.

The course is included in the following category: ProgramováníPerl
Ostatní

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • základní informace : instalace, kompilátor jazyka, vývojové prostředí, platformy, dokumentace, nápověda, základní syntaktická pravidla
 • operátory : priorita a asociativita operátorů, vyhodnocování výrazů
 • základní funkce
 • základní datové struktury: skalární proměnné, pole, asociativní pole, funkce pro manipulaci s daty
 • pokročilé datové struktury: vícerozměrná pole a asociativní pole, odkazy na proměnnou, pole, anonymní pole
 • řídící struktury : podmínky, cykly, rozsahy platnosti proměnných
 • vstupy a výstupy : funkce pro zpracování vstupu, funkce pro generování a formátování výstupu
 • funkce: volání funkcí, argumenty funkcí, předávání proměnných hodnotou a odkazem, návratové hodnoty, vnořené funkce, rekurze
 • zpracovávání textu: funkce pro manipulaci s textem
 • regulární výrazy: syntaxe regulárních výrazů, vyhledání a substituce v textových proměnných za použití regulárních výrazů
 • ladění programu (breakpoint, krokování, výpisy stavu proměnných, logování výstupu do souboru)

Expected knowledge: částečná znalost nějakého programovacího jazyka

. Termín 21.-26.11.2019 proběhne ve dnech 21.-22.11. a 26.11.2019

Course dates:

30.09. 02.10.2020 Brno
11 700 CZK (without VAT)
07.10. 09.10.2020 Praha
11 700 CZK (without VAT)
19.10. 21.10.2020 Ostrava
11 700 CZK (without VAT)
21.10. 23.10.2020 Brno 11 700 CZK (without VAT) Order
04.11. 06.11.2020 Praha 11 700 CZK (without VAT) Order
11.11. 13.11.2020 Brno 11 700 CZK (without VAT) Order
25.11. 27.11.2020 Bratislava 450 EUR (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: