MENU
Introduction
CoursesCourses
Programování a administrace PBX PANASONIC
Interest in course

Programování a administrace PBX PANASONIC (PAN)

The course is included in the following category: VoIP
PANASONIC

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 4 days

Contents of the course:

 • Úvod, představení společnosti PANASONIC
 • Produktová řada, přehled a dělení systémů - analogové, digitální, hlasové, Dect, IP, SW a telefonní podpora
 • Zaměření na školený systém - seznámení s výrobkem (získané informace, programové vybavení, kontrola nastavení)
 • Rozložení výrobků, jeho skladba, variabilita, možnosti
 • Instalace - kontrola komponentů, kontrola karet, přívod 230V, uzemnění systému, rozvody v budově rozhraní způsob připojení
 • Montáž - stěna , zem, karty do jednotlivých slotů, pomocné karty do OPB3
 • Kabely - zapojení pinů na jednotlivých deskách, zapojení konektorů, programovací kabel RS232, USB, LAN, modem, zemnění zdroje, UPS záložní baterie, vedení, souběh, typy kabelů, vzdálenosti od jednotlivých portů
 • SW do PC - požadavky na systém PC, podporované OS
 • Popis programu - rozdělení programu / složek, verze, upgrade, nástroje, způsob připojení do systému, profily uživatelů, zálohování a zpětná obnova zálohy
 • File - interaktivní programování, výběr systému TDA100/200, uložení naprogramování, ukončení programu
 • Connect - RS232, USB, LAN, Modem, ISDN remonte, Disconect
 • Tools - SD záloha u pamětí PBX, BRI konfigurace, NDSS Link data Clar, DXDP All OUS, seznam všech poboček, import, export, změna hesla, Screen Customize, jazyk, Profile Setup, Systém data confery
 • Utility - Diagnostika systému, karet, File transfer PC to SD, File transfer PBX to PC, SD view and Load, SD card delete, Message file transfer PC to PBX, Message file transfer PBX to PC, Error Log, Trace QSIG/ IP, Status CS, Status PS
 • Programování systému - položka po položce, nastavení, možnosti, kontrola

Expected knowledge: Obecné znalosti telekomunikační techniky, znalosti práce na PC, chtít poznat nové, objevit nepoznané

.

Course dates:

No dates are listed.