MENU
Introduction
CoursesCourses
Oracle databáze: Optimalizace a ladění aplikací
Interest in course

Oracle databáze: Optimalizace a ladění aplikací (ORA8)

The course is included in the following category: DatabázeOracle
Oracle

Difficulty of the course: expert

Course duration: 2 days

Contents of the course:

 • Architektura databázového systému Oracle; Fáze zpracování příkazu SQL; Prostředky minimalizace parsování
 • Vliv vazebních proměnných SQL příkazu; Popis příčin výkonových problémů; Rozpoznání výkonových problémů
 • Výkonová škálovatelnost; Architektura systému; Zásady návrhu aplikace
 • Zavádění nových aplikací; Funkce optimalizátoru Oracle; Faktory, které optimalizátor zohledňuje při volbě plánu provedení příkazu (exekuční plán)
 • Nastavení módu optimalizátor na úrovni instance a na úrovni sezení (session); Operace, které volí optimalizátor
 • Exekuční plán; Zobrazení exekučního plánu; Příkaz EXPLAIN PLAN
 • Interpretace výsledku operace EXPLAIN; Interpretace statistik, jako výstupu funkčnosti AUTOTRACE; Sběr optimalizačních statistik
 • Používání balíku DBMS_STATS; Rozpoznání statistik o tabulce, o sloupci a o indexu; Histogramy
 • Trasování aplikace; Statspack; Aktivace funkčnosti SQL Trace
 • Nastavení příslušných inicializačních parametrů; Zpracování dat trasovacího souboru pomocí služby TKPROF
 • Interpretace výstupu služby TKPROF; Odhalení nejvíce zatěžujících příkazů SQL; Použití různých metod odhalení
 • ADDM; Top SQL; Dynamické výkonnostní pohledy; Statspack
 • Automatizované ladění příkazů SQL; Módy práce optimalizátoru; Druhy analýzy pro ladění
 • Rádce pro ladění; Ladicí kolekce příkazu SQL; Top SQL; Uvedení indexů
 • Různé cesty přístupu k vybrané množině řádků; Index typu vyvážený vyhledávací strom (BTree)
 • Přístupové cesty založené na použití indexu; Slučování indexů; Ovlivňování optimalizátoru na úrovni příkazu
 • Použití doporučení typu HINT; Účel a přínosy stabilizace exekučních plánů pomocí osnov; Materializované pohledy a tabulky pro dočasná data
 • Syntaxe příkazu CREATE MATERIALIZED VIEW; Materializovaný pohled v roli snímku dat; Materializovaný pohled jako podklad pro automatické přepisování příkazu SQL
 • Osvěžování obsahu datového segmentu materializovaného pohledu; Výkonové aspekty tabulek typu TEMPORARY
 • Druhy spojení relačních tabulek

Expected knowledge: Velmi dobré znalosti a zkušenosti s dotazováním v prostředí databází Oracle, výhodou orientace v administračních principech

.

Course dates:

05.10. 06.10.2020 Brno
14 900 CZK (without VAT)
05.10. 06.10.2020 Ostrava
14 900 CZK (without VAT)
15.10. 16.10.2020 Praha
14 900 CZK (without VAT)
26.10. 27.10.2020 Brno 14 900 CZK (without VAT) Order
26.10. 27.10.2020 Ostrava 14 900 CZK (without VAT) Order
11.11. 12.11.2020 Praha 14 900 CZK (without VAT) Order
19.11. 20.11.2020 Bratislava 560 EUR (without VAT) Order
25.11. 26.11.2020 Brno 14 900 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: