MENU
Introduction
CoursesCourses
Oracle Workshop: Administrace databáze – pokročilý kurz
Interest in course

Oracle Workshop: Administrace databáze – pokročilý kurz (ORA5)

V tomto kurzu, navazujícím volně na Oracle 10g/11g a 12c Administrace databáze - úvodní kurz, si správce databáze doplní znalosti o témata týkající se zálohování, obnovy, přenosu dat a základní konfigurace sítí. Dále se kurzanti seznámí s automatickou správou, podporou globalizace a monitorováním systému a sys. Prostředků. Pro školení je využívána poslední verze Oracle XE.

The course is included in the following category: DatabázeOracle
Oracle

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Přehled základní konfigurace sítí a databáze; konfigurace pro vícejazyčnou podporu
 • Základní architektura Oracle Net
 • Správa databáze pomocí ADDM a význam AWR, automatické monitorování a diagnostika databáze
 • Základní možnosti ladění výkonu pomocí nástrojů Enterprise Manager
 • Konfigurace sdílených serverů (Oracle Shared Server)
 • Oracle Management Server; Konfigurace a správa ASM
 • Strategie zálohování a obnovy
 • Důvody pro zálohování databáze a možnosti obnovitelnosti dat
 • Přehled architektury serveru Oracle z hlediska obnovitelnosti stavu databáze
 • Konfigurace databáze pro potřeby zálohování a obnovy (Noarchivelog, Archivelog Mode)
 • Přehled komponent nástroje Oracle Recovery Manager
 • Přehled a možnosti odhalení možných poruch a chyb
 • Metody zálohování s použitím a bez použití nástroje Recovery Manager a Enterprise Manager
 • Úplná obnova s použitím a bez použití nástroje Recovery Manager a Enterprise Manager; neúplná obnova s použitím a bez použití nástroje Recovery Manager
 • Údržba katalogu pro Oracle Recovery Manager; Klonování databází pomocí Recovery Manager
 • Resource Manager - architektura, konfigurace, použití.
 • Scheduler - architektura, konfigurace, použití.
 • Přenos dat Použití nástroje SQLLoader
 • Přenos databázových prostorů mezi databázemi Export a Import
 • Migrace databáze na nový server

Expected knowledge: základní znalost Oracle 10g/11g databáze na úrovni kurzu ORA1 popř. i ORA1B a znalosti administrace na úrovni kurzu ORA4

The price includes books in the value of: 1 400 CZK

.

Course dates:

05.10. 07.10.2020 Praha
18 900 CZK (without VAT)
05.10. 07.10.2020 Brno
18 900 CZK (without VAT)
05.10. 07.10.2020 Ostrava
18 900 CZK (without VAT)
02.11. 04.11.2020 Praha 18 900 CZK (without VAT) Order
02.11. 04.11.2020 Brno 18 900 CZK (without VAT) Order
04.11. 06.11.2020 Bratislava 710 EUR (without VAT) Order
23.11. 25.11.2020 Brno 18 900 CZK (without VAT) Order
24.11. 26.11.2020 Praha 18 900 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: