MENU
Introduction
CoursesCourses
Oracle Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz
Interest in course

Oracle Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz (ORA4)

V kurzu získají administrátoři základní přehled o architektuře databázového serveru, o funkcích jednotlivých komponent, o instalaci a údržbě odpovídajícího software. Studenti se naučí vytvořit databázi, nastavovat parametry pro ukládání dat, monitorovat výkonnost databáze, spravovat uživatelská konta, databázi zálohovat a obnovovat. Pro školení je využívána poslední verze Oracle XE.

The course is included in the following category: DatabázeOracle
Oracle

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Úvod Oracle databáze, nové rysy, role adminstrátora
 • Oracle přehled a architektura
 • Instalace Oracle Database Software a úvodní management
 • Tvorba databáze, systémové slovníky
 • Logická a fyzická struktura Oracle databáze
 • Kontrolní soubory a transakční logy - význam, správa transakcí a řešení uváznutí
 • Nástroje pro správu DB
 • Správa tablespace, segmentů a volného prostoru
 • Správa uživatelů, profilů a rolí
 • Správa objektů v datbázi
 • Manipulace s daty - základy SQL
 • Základy jazyka PL/SQL
 • Zabezpečení databáze
 • Oracle*Net - komunikace klient - server
 • Konfigurace Oracle Shared Server
 • Sledování výkonu databáze
 • Správa Undo oblasti
 • Koncepce zálohy a obnovy serveru
 • Zálohování a obnova Oracle databáze
 • Zálohování a obnova databáze s využitím Recovery Manageru

Expected knowledge: základní znalost Oracle10g/11g/12c databáze na úrovni kurzu ORA1 popř. i ORA1B

The price includes books in the value of: 590 CZK

.

Course dates:

31.10. 02.11.2018 Praha
16 800 CZK (without VAT)
31.10. 02.11.2018 Brno
16 800 CZK (without VAT)
31.10. 02.11.2018 Ostrava
16 800 CZK (without VAT)
05.11. 07.11.2018 Bratislava 660 EUR (without VAT) Order
07.11. 09.11.2018 Košice 660 EUR (without VAT) Order
19.11. 21.11.2018 Praha 16 800 CZK (without VAT) Order
20.11. 22.11.2018 Ostrava 16 800 CZK (without VAT) Order
21.11. 23.11.2018 Brno 16 800 CZK (without VAT) Order
26.11. 28.11.2018 Bratislava 660 EUR (without VAT) Order
05.12. 07.12.2018 Košice 660 EUR (without VAT) Order
11.12. 13.12.2018 Ostrava 16 800 CZK (without VAT) Order
18.12. 20.12.2018 Praha 16 800 CZK (without VAT) Order
19.12. 21.12.2018 Bratislava 660 EUR (without VAT) Order
19.12. 21.12.2018 Brno 16 800 CZK (without VAT) Order
14.01. 16.01.2019 Praha 16 800 CZK (without VAT) Order
14.01. 16.01.2019 Bratislava 660 EUR (without VAT) Order
15.01. 17.01.2019 Brno 16 800 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: