MENU
Introduction
CoursesCourses
Oracle Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz
Interest in course

Oracle Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz (ORA4)

V kurzu získají administrátoři základní přehled o architektuře databázového serveru, o funkcích jednotlivých komponent, o instalaci a údržbě odpovídajícího software. Studenti se naučí vytvořit databázi, nastavovat parametry pro ukládání dat, monitorovat výkonnost databáze, spravovat uživatelská konta, databázi zálohovat a obnovovat. Pro školení je využívána poslední verze Oracle XE.

The course is included in the following category: DatabázeOracle
Oracle

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Úvod Oracle databáze, nové rysy, role adminstrátora
 • Oracle přehled a architektura
 • Instalace Oracle Database Software a úvodní management
 • Tvorba databáze, systémové slovníky
 • Logická a fyzická struktura Oracle databáze
 • Kontrolní soubory a transakční logy - význam, správa transakcí a řešení uváznutí
 • Nástroje pro správu DB
 • Správa tablespace, segmentů a volného prostoru
 • Správa uživatelů, profilů a rolí
 • Správa objektů v datbázi
 • Manipulace s daty - základy SQL
 • Základy jazyka PL/SQL
 • Zabezpečení databáze
 • Oracle*Net - komunikace klient - server
 • Konfigurace Oracle Shared Server
 • Sledování výkonu databáze
 • Správa Undo oblasti
 • Koncepce zálohy a obnovy serveru
 • Zálohování a obnova Oracle databáze
 • Zálohování a obnova databáze s využitím Recovery Manageru

Expected knowledge: základní znalost Oracle10g/11g/12c databáze na úrovni kurzu ORA1 popř. i ORA1B

The price includes books in the value of: 1 400 CZK

.

Course dates:

28.03. 30.03.2018 Bratislava
700 EUR (without VAT)
03.04. 05.04.2018 Brno
17 400 CZK (without VAT)
11.04. 13.04.2018 Praha
17 400 CZK (without VAT)
17.04. 19.04.2018 Bratislava 700 EUR (without VAT) Order
25.04. 27.04.2018 Brno 17 400 CZK (without VAT) Order
02.05. 04.05.2018 Praha 17 400 CZK (without VAT) Order
15.05. 17.05.2018 Bratislava 700 EUR (without VAT) Order
23.05. 25.05.2018 Praha 17 400 CZK (without VAT) Order
23.05. 25.05.2018 Brno 17 400 CZK (without VAT) Order
13.06. 15.06.2018 Bratislava 700 EUR (without VAT) Order
19.06. 21.06.2018 Praha 17 400 CZK (without VAT) Order
20.06. 22.06.2018 Brno 17 400 CZK (without VAT) Order
02.07. 04.07.2018 Bratislava 700 EUR (without VAT) Order
10.07. 12.07.2018 Brno 17 400 CZK (without VAT) Order
17.07. 19.07.2018 Praha 17 400 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: