MENU
Introduction
CoursesCourses
Oracle databáze: Pokročilé programování v PL/SQL
new Interest in course

Oracle databáze: Pokročilé programování v PL/SQL (ORA1C)

Kurz je určen pro vývojáře aplikací s využitím jazyka PL/SQL a rozšiřuje jejich znalosti a dovednosti o pokročilejší vlastnosti a funkce.

The course is included in the following category: DatabázeOracle
Oracle

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Přehled vývojových prostředí
 • - SQL Developer
 • - SQL *Plus
 • Kritéria designu
 • Popis předdefinovaných data typů
 • - Vytváření podtypů na základě stávajících typů pro aplikace
 • - Soupis různých vodítek pro kurzorový design
 • - Použití kurzorových proměnných
 • - Převod kurzorových proměnných na programové parametry
 • - Porovnání kurzorových proměnných se statickými kurzory
 • Použití kolekcí
 • - Přehled kolekcí
 • - Použití Associative arrays
 • - Použití Nested tables
 • - Použití Varrays
 • - Psaní PL/SQL programů, které využívají kolekce
 • - Efektivní používání Collections
 • Použití pokročilých metod propojení
 • Implementace VPD s řízeným přístupem
 • - Obecný přehled fungování řízeného přístupu
 • - Popis principů řízeného přístupu
 • - Popis kontextu aplikace
 • - Vytvoření kontextu aplikace
 • - Nastavení kontextu aplikace
 • - Soupis procedur DBMS_RLS
 • - Implementace politiky
 • - Dotaz na dictionary views obsahující informace o řízeném přístupu

Expected knowledge: Znalosti a zkušenosti s PL/SQL na úrovni kurzu ORA1B

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

16.03. 18.03.2021 ONLINE
18 900 CZK (without VAT)
06.04. 08.04.2021 ONLINE 18 900 CZK (without VAT) Order
03.05. 05.05.2021 ONLINE 18 900 CZK (without VAT) Order
24.05. 26.05.2021 ONLINE 18 900 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: