MENU
Introduction
CoursesCourses
Oracle databáze: programování v PL/SQL
Interest in course

Oracle databáze: programování v PL/SQL (ORA1B)

Kurz je určen jak pro administrátory databází Oracle 10/11g a 12c, kteří si chtějí rozšířit znalosti o procedurální SQL jazyk, tak pro vývojáře aplikací Oracle s využitím jazyka PL/SQL. Studenti se naučí tvořit, testovat a opravovat náročné aplikace založené na PL/SQL. Pro školení je využívána poslední verze Oracle XE.

The course is included in the following category: DatabázeOracle
Oracle

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Opakování vlastností jazyka SQL, pokročilejší metody dotazování. SQL funkce a jejich využití.
 • Úvod do PL/SQL, struktura, prostředí a vlastnosti PL/SQL; základní syntaxe PL/SQL,Pravidla struktury bloku,Vnořené bloky; deklarování proměnných a konstant,Záznamy v PL/SQL ,SQL příkazy v PL/SQL. Interakce PL/SQL a funkcí z klasického SQL
 • Implicitní kurzor, explicitní kurzor; Řízení transakcí
 • Příkazy větvení a cyklů, Řízení běhu programu v PL/SQL
 • Ošetření výjimek (Exception Handling); předdefinované výjimky, výjimky definované uživatelem
 • Vytvoření uložených procedur, použití příkazu SHOW ERRORS; zobrazení zdrojového kódu v pohledu slovníku USER_SOURCE
 • Vytvoření uložených funkcí; stanovení výhod použití uložených funkcí v příkazech SQL; stanovení omezení volání funkcí z příkazů SQL
 • Vytvoření balíků, přehled výhod balíků; přehled omezení ve funkcích balíků použitých v SQL; ukázka zapouzdření kódu v balíku; objasnění funkce balíku DBMS_OUTPUT (společně s příkazem SET SERVEROUPUT ON)
 • Interakce se soubory operačního systému pomocí balíku UTL_FILE; popis zpracování souborů pomocí balíku UTL_FILE; kontrola rutin a výjimek balíku UTL_FILE; použití balíku UTL_FILE ke generování sestavy do souboru
 • Dynamický příkaz SQL a metadata; popis pomocí nativního dynamického příkazu SQL
 • Ukázka syntaxe pro příkaz EXECUTE IMMEDIATE pro nativní dynamický příkaz SQL; příklad balíku DBMS_SQL
 • Popis nápovědy kompilátoru NOCOPY
 • Správa závislostí; zobrazení přímých závislostí pomocí pohledu USER_DEPENDENCIES; spuštění skriptu UTL_DTREE.SQL k vytvoření objektů, které umožňují zobrazit přímé a nepřímé závislosti; zobrazení závislostí z pohledu DEPTREE
 • Manipulace s velkými objekty; popis, správa a zabezpečení objektů BFILE, stručný popis balíku DBMS_LOB
 • Vytvoření a použití objektu DIRECTORY k přístupu k objektům BFILE a jejich použití
 • Vytvoření triggerů; přehled výhod a pokynů k použití databázových triggerů; vysvětlení pořadí spouštění triggerů; vytvoření příkazu DML a triggerů na úrovni řádku; vytvoření triggerů pro DDL události; vytváření a použití triggerů pro systémové události

Expected knowledge: znalosti na úrovni kurzu ORA1 - úvod do Oracle SQL

.

Course dates:

29.10. 31.10.2018 Praha
18 900 CZK (without VAT)
30.10. 01.11.2018 Brno
18 900 CZK (without VAT)
30.10. 01.11.2018 Bratislava
740 EUR (without VAT)
13.11. 15.11.2018 Košice 740 EUR (without VAT) Order
19.11. 21.11.2018 Ostrava 18 900 CZK (without VAT) Order
27.11. 29.11.2018 Praha 18 900 CZK (without VAT) Order
28.11. 30.11.2018 Bratislava 740 EUR (without VAT) Order
28.11. 30.11.2018 Brno 18 900 CZK (without VAT) Order
04.12. 06.12.2018 Košice 740 EUR (without VAT) Order
12.12. 14.12.2018 Ostrava 18 900 CZK (without VAT) Order
17.12. 19.12.2018 Brno 18 900 CZK (without VAT) Order
17.12. 19.12.2018 Bratislava 740 EUR (without VAT) Order
19.12. 21.12.2018 Praha 18 900 CZK (without VAT) Order
07.01. 09.01.2019 Bratislava 740 EUR (without VAT) Order
09.01. 11.01.2019 Praha 18 900 CZK (without VAT) Order
16.01. 18.01.2019 Brno 18 900 CZK (without VAT) Order
28.01. 30.01.2019 Praha 18 900 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: