MENU
Introduction
CoursesCourses
Zabezpečení sítí Novell NetWare
Interest in course

Zabezpečení sítí Novell NetWare (NWS)

Cílem tohoto školení je seznámit posluchače s problematikou ochrany počítačových sítí před hrozbami, jako jsou havárie, chyby obsluhy, neoprávněné zásahy uživatelů, útoky cizích osob, napadení z Internetu apod. Výklad je orientován konkrétně na sítě Novell NetWare. Školení je určeno především pro správce těchto sítí, pracovníky IT apod.

The course is included in the following category: Bezpečnost IT
Novell

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

  • Úvod do problematiky
  • Hrozby - obecná charakteristika hrozeb, hrozby ohrožující servery, hrozby ohrožující pracovní stanice, hrozby ohrožující kabeláž, útoky na hesla, proniknutí do sítě (jinak než napadením hesla)
  • Hrozby ohrožující NDS/eDirectory, hrozby ohrožující souborový systém, napadení viry, útoky z Internetu (sběr informací, útoky DoS, útoky se získáním přístupu do systému), útoky na síť přes vytáčené spoje, útoky na bezdrátové sítě
  • Pronikání do sítí NetWare
  • Obrana proti hrozbám - obecné zásady zabezpečení, bezpečnostní politika, fyzická ochrana síťových prostředků , zabezpečení serverů, zálohování obsahu sítě, obnova zrušených souborů
  • Zabezpečení při přihlašování do sítě, ochrana hesel , přístupová práva, sledování událostí v systému, antivirové prostředky, firewally, šifrování, udržování systému aktualizacemi v zabezpečeném stavu
  • Používané prostředky a aplikace - prostředky obecné (síťové analyzátory, scanery, detektory slabin a napadení atd.), prostředky určené pro NetWare
  • Opatření pro zabezpečení v sítích NetWare - starší bezpečnostní modely pro NetWare, realizace zabezpečení na úrovni třídy C2

Expected knowledge: Základní znalost operačního systému MS DOS, Windows, počítačových sítí a systému NetWare.

.

Course dates:

27.11. 29.11.2018 Praha
10 200 CZK (without VAT)
28.11. 30.11.2018 Košice
400 EUR (without VAT)
28.11. 30.11.2018 Brno
10 200 CZK (without VAT)
05.12. 07.12.2018 Bratislava 400 EUR (without VAT) Order
18.12. 20.12.2018 Ostrava 10 200 CZK (without VAT) Order
18.12. 20.12.2018 Košice 400 EUR (without VAT) Order
19.12. 21.12.2018 Praha 10 200 CZK (without VAT) Order
19.12. 21.12.2018 Brno 10 200 CZK (without VAT) Order
02.01. 04.01.2019 Bratislava 400 EUR (without VAT) Order
15.01. 17.01.2019 Brno 10 200 CZK (without VAT) Order
16.01. 18.01.2019 Praha 10 200 CZK (without VAT) Order
28.01. 30.01.2019 Bratislava 400 EUR (without VAT) Order