MENU
Introduction
CoursesCourses
MS Visio - základní kurz
Interest in course

MS Visio - základní kurz (MSVO)

Kurz je úvodem do prostředí programu MS Visio. Účastníci se naučí vytvářet rozličné nákresy, technická schémata, organizační a vývojové diagramy a ty pak vkládat do programů jako je MS Word či MS PowerPoint.

The course is included in the following category: Kancelářské aplikaceMicrosoft OfficeMicrosoft Visio
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

 • Seznámení s programem - účel a použití, nastavení, ovládání
 • Šablony - typy šablony, volba a použití
 • Vzorníky - typy vzorníků, volba a použití, vlastní vzorníky (účel, tvorba, přidávání obrazců
 • Výkresy - koncepce, stránky (účel, popředí, pozadí, propojení), vrstvy (účel, práce s vrstvami)
 • Obrazce - účel a použití, chování tvarů a události, vkládání, spojení, text (zadání textu, úpravy, symboly …), úpravy
 • Doplňky - účel, zobrazení, použití
 • Možnosti zobrazení - obrazce, data obrazce, posun a lupa, velikost a umístění, Průzkumník výkresu
 • Stránka - návrh, vzhled stránky, orientace, velikost, rozložení a směrování, přiřazení, pozice
 • Vrstvy - účel a použití, tvorba (práce s vrstvou), přiřazení obrazce do vrstvy, vlastnosti vrstvy
 • Další prvky - pole (účel a použití, vložení, úpravy), kontejner (účel a použití, vložení, úpravy), hypertextové odkazy (účel a použití, vložení, úpravy), kalendáře, časová osa
 • Spolupráce s jinými programy - AutoCAD, převody, Visio a programy Office
 • Tisk - nastavení, tisková stránka, výkresová stránka, měřítko, náhled před tiskem, vlastní tisk
 • Informace - potřebné informace, zdroje informací

Expected knowledge: základní znalost operačního systému MS Windows

The price includes books in the value of: 200 CZK

.

Course dates:

21.11. 22.11.2018 Ostrava
3 600 CZK (without VAT)
21.11. 22.11.2018 Bratislava
150 EUR (without VAT)
06.12. 07.12.2018 Praha
3 600 CZK (without VAT)
10.12. 11.12.2018 Košice 150 EUR (without VAT) Order
11.12. 12.12.2018 Brno 3 600 CZK (without VAT) Order
13.12. 14.12.2018 Bratislava 150 EUR (without VAT) Order
18.12. 19.12.2018 Ostrava 3 600 CZK (without VAT) Order
03.01. 04.01.2019 Praha 3 600 CZK (without VAT) Order
03.01. 04.01.2019 Bratislava 150 EUR (without VAT) Order
03.01. 04.01.2019 Brno 3 600 CZK (without VAT) Order
28.01. 29.01.2019 Bratislava 150 EUR (without VAT) Order
28.01. 29.01.2019 Brno 3 600 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: