MENU
Introduction
CoursesCourses
Microsoft SQL Server - Optimalizace výkonu databáze
Interest in course

Microsoft SQL Server - Optimalizace výkonu databáze (MSQL5A)

Kurz seznámí účastníky s doporučenými postupy pro sledování databázového serveru Microsoft SQL Server a vysvětlí jim, co všechno má vliv na jeho výkon. Dále je pak naučí nalézt úzké hrdlo celého systému a tento problém vyřešit pro maximalizaci užitečného výkonu. Na kurzu jsou rovněž probírány nejčastější chyby při ladění výkonu a postupy pro jejich odstranění. Kurz je primárně určen pro zkušenější databázové administrátory, kteří již mají praktické zkušenosti s administrací SQL Serveru a rádi by se naučili využít potenciál jeho výkonu na maximum.

The course is included in the following categories: DatabázeMicrosoft SQLMS SQL 2005/2008
DatabázeMicrosoft SQLMS SQL 2012/2014
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

  • Architektura SQL Serveru
  • Princip zpracování dotazu v SQL Serveru
  • HW faktory ovlivňující výkon - vliv CPU, RAM a diskového subsystému, práce s úložišti
  • Optimalizace Indexů - typy indexů, interní struktura, řešení problémů a optimalizace indexů, clustered vs. nonclustered indexy
  • Optimalizace SQL dotazů - správný návrh dotazů, denormalizace databáze, optimalizace JOIN dotazů, uložené procedury, paralelní zpracování
  • Přesuny a archivace dat
  • Sledování výkonu SQL Serveru - Performance monitor, Activity monitor, Data Collector
  • Analýza získaných dat - identifikace problému, nalezení úzkého hrdla, Dynamic Management Views, nejvíce vytěžující dotazy
  • Automatizace ladění výkonu - SQL Profiler, SQL Trace, SQLDiag, Database Engine Tuning Advisor, SQL Nexus, RML Utilities.
  • Doporučená konfigurace SQL Serveru a databází

Expected knowledge:
Praktické zkušenosti s administrací databázového systému Microsoft SQL Server
Orientace v hardware serverových řešení, diskových polí apod.
Znalost jazyka Transact-SQL

.

Course dates:

28.01. 30.01.2019 Bratislava
450 EUR (without VAT)
29.01. 31.01.2019 Brno
11 200 CZK (without VAT)
04.02. 06.02.2019 Praha
11 200 CZK (without VAT)
20.02. 22.02.2019 Brno 11 200 CZK (without VAT) Order
04.03. 06.03.2019 Praha 11 200 CZK (without VAT) Order
11.03. 13.03.2019 Brno 11 200 CZK (without VAT) Order
27.03. 29.03.2019 Praha 11 200 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: