MENU
Introduction
CoursesCourses
Microsoft SQL Server 2005/2008 - implementace databáze pomocí Transact-SQL
Interest in course

Microsoft SQL Server 2005/2008 - implementace databáze pomocí Transact-SQL (MSQL2)

Kurz je určen pro vývojáře SQL Serveru 2005/2008, kteří budou vytvářet databáze s použitím jazyka Transact-SQL. Naučí se vytvářet různé typy dotazů, používat funkce transakce, zamykání, pohledy, spouštěče apod.

The course is included in the following category: DatabázeMicrosoft SQLMS SQL 2005/2008
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

  • Tvorba databází a databázových souborů - tvorba databází, tvorba skupin souborů, tvorba schémat, tvorba obrazu (snapshot) databáze
  • Vytvoření datových typů a tabulek - tvorba datových typů, tvorba tabulek, tvorba rozdělených (partitioned) tabulek
  • Použití XML - získání XML pomocí FOR XML, rozdělení XML pomocí OPENXML, použití datového typu XML
  • Tvorba a ladění indexů - plánování indexů, tvorba indexů, optimalizace indexů, tvorba XML indexů
  • Implementace integrity dat - přehled datové integrity, implementace omezení, implementace trigerů, implementace XML schémat
  • Implementace pohledů – úvod, tvorba a správa pohledů, optimalizace výkonu pomocí pohledů
  • Implementace uložených procedur a funkcí - implementace uložených procedur, tvorba parametrizovaných uložených procedur, tvorba funkcí, zvládání chyb, řízení kontextu spuštění
  • Implementace řízeného kódu v databázi - úvod k SQL Server Common Language Runtime, import a nastavení Assemblies, tvorba řízených databázových objektů
  • Service Broker - tvorba objektů Service Broker, odesílání a příjem zpráv

Expected knowledge: základy administrace Windows Serveru, základy SQL

The price includes books in the value of: 500 CZK

.

Course dates:

23.10. 25.10.2018 Praha
9 800 CZK (without VAT)
24.10. 26.10.2018 Bratislava
390 EUR (without VAT)
29.10. 31.10.2018 Brno
9 800 CZK (without VAT)
19.11. 21.11.2018 Praha 9 800 CZK (without VAT) Order
20.11. 22.11.2018 Košice 390 EUR (without VAT) Order
20.11. 22.11.2018 Bratislava 390 EUR (without VAT) Order
21.11. 23.11.2018 Brno 9 800 CZK (without VAT) Order
26.11. 28.11.2018 Ostrava 9 800 CZK (without VAT) Order
11.12. 13.12.2018 Praha 9 800 CZK (without VAT) Order
17.12. 19.12.2018 Ostrava 9 800 CZK (without VAT) Order
18.12. 20.12.2018 Košice 390 EUR (without VAT) Order
18.12. 20.12.2018 Bratislava 390 EUR (without VAT) Order
19.12. 21.12.2018 Brno 9 800 CZK (without VAT) Order
08.01. 10.01.2019 Praha 9 800 CZK (without VAT) Order
09.01. 11.01.2019 Bratislava 390 EUR (without VAT) Order
14.01. 16.01.2019 Brno 9 800 CZK (without VAT) Order
28.01. 30.01.2019 Bratislava 390 EUR (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: