MENU
Introduction
CoursesCourses
Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2012/2014
Interest in course

Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2012/2014 (MSQL17A)

Tento kurz seznamuje administrátory Microsoft SQL Serveru 2012/2014 s možnostmi vysoké dostupnosti (High Availability) na těchto platformách. Účastníci se naučí nejdůležitější principy HA v prostředí SQL serveru, jako je zrcadlení databází (Database Mirroring), Log Shipping, Replikace a Failover Clustering . Kurz se rovněž věnuje novým funkcionalitám ve verzi SQL Serveru 2012/2014, jako je AlwaysOn Availability Groups a Automatic Page Repair. Účastníci se na kurzu naučí minimalizovat dopady výpadků a poruch částí databázové infrastruktury na dostupnost služeb a vyzkouší si praktické příklady a postupy využití vysoké dostupnosti při těchto výpadcích včetně možností následné obnovy do původního stavu.

The course is included in the following category: DatabázeMicrosoft SQLMS SQL
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

  • Možnosti vysoké dostupnosti v SQL Serveru - přehled možností vysoké dostupnosti, výběr vhodného řešení
  • Failover Clustering - přehled failover clustering, oblast ochrany failover clustering a jeho limity, požadavky na implementaci přechod na failover clustering z ostatních řešení vysoké dostupnosti
  • Database Mirroring (zrcadlení databází) - přehled database mirroringu, oblast ochrany mirroringem a jeho limity, možnosti nastavení zrcadlení databází, přechod na mirroring z jiných řešení vysoké dostupnosti
  • Log Shipping - přehled možností log shipping, oblast ochrany log shipping a jeho výhody a limity, přechod na log shipping z jiných řešení vysoké dostupnosti
  • Replikace - replikace jako doplňková ochrana, přehled možností replikace v SQL Serveru, využití replikace na dodatečné zajištění vysoké dostupnosti, omezení replikace
  • AlwaysOn Failover Cluster Instances - výhody, doporučení
  • AlwaysOn Availability Groups - alternativa k database mirroringu, výhody, použití
  • Automatic Page Repair
  • Kombinace technologií vysoké dostupnosti - slabiny jednotlivých technologií vysoké dostupnosti, maximalizace vysoké dostupnosti kombinací několika technologií

Expected knowledge:
Znalost základních principů a důvodů vysoké dostupnosti
Znalost administrace MS SQL serveru 2012/2014

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

05.10. 06.10.2020 Praha
7 600 CZK (without VAT)
13.10. 14.10.2020 Brno
7 600 CZK (without VAT)
19.10. 20.10.2020 Ostrava
7 600 CZK (without VAT)
03.11. 04.11.2020 Praha 7 600 CZK (without VAT) Order
04.11. 05.11.2020 Brno 7 600 CZK (without VAT) Order
26.11. 27.11.2020 Bratislava 290 EUR (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: