MENU
Introduction
CoursesCourses
Programování mikrokontrolérů řady ATmega
Interest in course

Programování mikrokontrolérů řady ATmega (MIC2)

Kurz seznamuje účastníky s programováním mikrokontrolérů řady ATmega, konkrétně ATmega16. Předpokládá se základní znalost jazyka C. Jsou vysvětleny a na praktických příkladech předvedeny zabudované jednotky vnějšího přerušení, čítačů/časovačů a sériových komunikačních jednotek. Dále je ukázáno řešení programové obsluhy základních i pokročilejších periferií, jako jsou LED, spínače, displeje, maticová klávesnice, LCD, sériové sběrnice SPI a I2C.
Příklady jsou předváděny v reálném mikrokontroléru s reálnými přípravky, každý účastník má v rámci kurzu k dispozici mikroprocesorovou stavebnici.

The course is included in the following category: ProgramováníProgramování mikrokontrolérů
Ostatní

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

 • Základní pojmy (typy pamětí, jednotky informace).
 • Základní vlastnosti mikrokontroléru ATmega16 (blokové schéma, vývody, porty, programátorský model, základní registry).
 • Vývojové prostředí Atmel Studio, vnitřní zapojení portů, řízení vstupů a výstupů.
 • Základy ovládání vstupně/výstupních periferních obvodů (LED, tlačítka, 7segmentovka).
 • Programové ošetření zákmitů tlačítka, použití pozičního kódu. Maticová klávesnice.
 • Přerušení a přerušovací systém, konfigurace, obsluha vnějšího přerušení.
 • Čítač/časovač 0, popis režimů, registry, základní příklady (periodické přerušení, obsluha displeje s časovým multiplexem).
 • Řádkový LCD displej a jeho obsluha, použití funkce printf pro řízení displeje.
 • Měření kmitočtu čítačem.
 • Čítač/časovač 1, popis režimů, registry.
 • Sériový kanál USART, popis, registry, příklady.
 • Jednotka SPI, popis, registry, příklady.
 • Jednotka TWI, popis, registry, příklady.

Expected knowledge:

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

30.10. 31.10.2018 Praha
5 900 CZK (without VAT)
05.11. 06.11.2018 Bratislava
240 EUR (without VAT)
05.11. 06.11.2018 Brno
5 900 CZK (without VAT)
15.11. 16.11.2018 Ostrava 5 900 CZK (without VAT) Order
20.11. 21.11.2018 Košice 240 EUR (without VAT) Order
21.11. 22.11.2018 Praha 5 900 CZK (without VAT) Order
26.11. 27.11.2018 Bratislava 240 EUR (without VAT) Order
03.12. 04.12.2018 Ostrava 5 900 CZK (without VAT) Order
06.12. 07.12.2018 Brno 5 900 CZK (without VAT) Order
12.12. 13.12.2018 Košice 240 EUR (without VAT) Order
18.12. 19.12.2018 Bratislava 240 EUR (without VAT) Order
20.12. 21.12.2018 Praha 5 900 CZK (without VAT) Order
27.12. 28.12.2018 Ostrava 5 900 CZK (without VAT) Order
02.01. 03.01.2019 Brno 5 900 CZK (without VAT) Order
14.01. 15.01.2019 Praha 5 900 CZK (without VAT) Order
15.01. 16.01.2019 Bratislava 240 EUR (without VAT) Order
30.01. 31.01.2019 Brno 5 900 CZK (without VAT) Order