MENU
Introduction
CoursesCourses
Programování mikrokontrolérů řady 8051
Interest in course

Programování mikrokontrolérů řady 8051 (MIC1)

Kurz seznamuje účastníky s programováním mikrokontrolérů řady 8051, konkrétně ATMEL 89S52. Předpokládá se základní znalost jazyka C. Jsou vysvětleny a na praktických příkladech předvedeny zabudované jednotky vnějšího přerušení, čítačů/časovačů a sériového kanálu. Dále je ukázáno řešení programové obsluhy základních i pokročilejších periferií, jako jsou LED, spínače, displeje, maticová klávesnice, LCD, sériové sběrnice SPI a I2C.
Příklady jsou předváděny v reálném mikrokontroléru s reálnými přípravky, každý účastník má v rámci kurzu k dispozici mikroprocesorovou stavebnici.

The course is included in the following category: ProgramováníProgramování mikrokontrolérů
Ostatní

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

 • Základní pojmy (typy pamětí, jednotky informace).
 • Základní vlastnosti mikrokontroléru AT89S52 (blokové schéma, vývody, porty, programátorský model, základní registry).
 • Vývojové prostředí KEIL, základní rysy jazyka C51, vnitřní zapojení portů, řízení vstupů a výstupů.
 • Základy ovládání vstupně/výstupních periferních obvodů (LED, tlačítka, 7segmentovka).
 • Programové ošetření zákmitů tlačítka, použití pozičního kódu. Maticová klávesnice.
 • Přerušení a přerušovací systém, konfigurace, obsluha vnějšího přerušení.
 • Čítače/časovače 0 a 1, popis režimů, registry, základní příklady (periodické přerušení, obsluha displeje s časovým multiplexem).
 • Sériový kanál, popis, registry. Ukázka komunikace.
 • Řádkový LCD displej a jeho obsluha, použití funkce printf pro řízení displeje.
 • Měření kmitočtu čítačem.
 • Čítač/časovač 2, popis režimů, registry.
 • Programová obsluha SPI sběrnice, výhody, vstupní a výstupní periferie, příklad.
 • Programová obsluha I2C sběrnice, výhody, vstupní a výstupní periferie, příklad.
 • Další rysy AT89S52 (řízení spotřeby, POF, WDT).

Expected knowledge:

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

23.10. 24.10.2018 Brno
5 900 CZK (without VAT)
13.11. 14.11.2018 Košice
240 EUR (without VAT)
13.11. 14.11.2018 Praha
5 900 CZK (without VAT)
15.11. 16.11.2018 Bratislava 240 EUR (without VAT) Order
15.11. 16.11.2018 Brno 5 900 CZK (without VAT) Order
27.11. 28.11.2018 Ostrava 5 900 CZK (without VAT) Order
05.12. 06.12.2018 Brno 5 900 CZK (without VAT) Order
06.12. 07.12.2018 Bratislava 240 EUR (without VAT) Order
06.12. 07.12.2018 Praha 5 900 CZK (without VAT) Order
06.12. 07.12.2018 Košice 240 EUR (without VAT) Order
27.12. 28.12.2018 Brno 5 900 CZK (without VAT) Order
27.12. 28.12.2018 Ostrava 5 900 CZK (without VAT) Order
27.12. 28.12.2018 Bratislava 240 EUR (without VAT) Order
27.12. 28.12.2018 Košice 240 EUR (without VAT) Order
03.01. 04.01.2019 Praha 5 900 CZK (without VAT) Order
14.01. 15.01.2019 Bratislava 240 EUR (without VAT) Order
14.01. 15.01.2019 Brno 5 900 CZK (without VAT) Order
22.01. 23.01.2019 Praha 5 900 CZK (without VAT) Order