MENU
Introduction
CoursesCourses
Programování mikrokontrolérů řady 8051
Interest in course

Programování mikrokontrolérů řady 8051 (MIC1)

Kurz seznamuje účastníky s programováním mikrokontrolérů řady 8051, konkrétně ATMEL 89S52. Předpokládá se základní znalost jazyka C. Jsou vysvětleny a na praktických příkladech předvedeny zabudované jednotky vnějšího přerušení, čítačů/časovačů a sériového kanálu. Dále je ukázáno řešení programové obsluhy základních i pokročilejších periferií, jako jsou LED, spínače, displeje, maticová klávesnice, LCD, sériové sběrnice SPI a I2C.
Příklady jsou předváděny v reálném mikrokontroléru s reálnými přípravky, každý účastník má v rámci kurzu k dispozici mikroprocesorovou stavebnici.

The course is included in the following category: ProgramováníProgramování mikrokontrolérů
Ostatní

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

 • Základní pojmy (typy pamětí, jednotky informace).
 • Základní vlastnosti mikrokontroléru AT89S52 (blokové schéma, vývody, porty, programátorský model, základní registry).
 • Vývojové prostředí KEIL, základní rysy jazyka C51, vnitřní zapojení portů, řízení vstupů a výstupů.
 • Základy ovládání vstupně/výstupních periferních obvodů (LED, tlačítka, 7segmentovka).
 • Programové ošetření zákmitů tlačítka, použití pozičního kódu. Maticová klávesnice.
 • Přerušení a přerušovací systém, konfigurace, obsluha vnějšího přerušení.
 • Čítače/časovače 0 a 1, popis režimů, registry, základní příklady (periodické přerušení, obsluha displeje s časovým multiplexem).
 • Sériový kanál, popis, registry. Ukázka komunikace.
 • Řádkový LCD displej a jeho obsluha, použití funkce printf pro řízení displeje.
 • Měření kmitočtu čítačem.
 • Čítač/časovač 2, popis režimů, registry.
 • Programová obsluha SPI sběrnice, výhody, vstupní a výstupní periferie, příklad.
 • Programová obsluha I2C sběrnice, výhody, vstupní a výstupní periferie, příklad.
 • Další rysy AT89S52 (řízení spotřeby, POF, WDT).

Expected knowledge:

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

11.06. 12.06.2018 Brno
5 900 CZK (without VAT)
14.06. 15.06.2018 Bratislava
240 EUR (without VAT)
20.06. 21.06.2018 Praha
5 900 CZK (without VAT)
03.07. 04.07.2018 Bratislava 240 EUR (without VAT) Order
10.07. 11.07.2018 Brno 5 900 CZK (without VAT) Order
12.07. 13.07.2018 Praha 5 900 CZK (without VAT) Order
23.07. 24.07.2018 Bratislava 240 EUR (without VAT) Order