MENU
Introduction
CoursesCourses
Linux - zabezpečení serveru a síťové komunikace
Interest in course

Linux - zabezpečení serveru a síťové komunikace (LXS1)

Kurz je určen pro správce sítí a systémů s OS Linux, kteří potřebují zabezpečit Linuxový server v prostředí Internetu. Kurzanti se seznámí s principy zabezpečení serveru a komunikace v Internetu a prakticky se naučí implementovat různé bezpeč. systémy.

The course is included in the following categories: Operační systémyLinux / Unix
Bezpečnost IT
Sítě a síťové technologieBezpečnost sítí
Ostatní

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

  • Základní zabezpečení Linuxového serveru před vnějšími útoky - rozbor tradičních síťových služeb z hlediska bezpečnosti; INETD superdémon, použití, konfigurace, možnosti nahrazení; použití TCP wrapperů
  • Vyloučení a analýza potencionálně nebezpečných služeb, resp. jejich nahrazení bezpečnějšími ekvivalenty
  • Pokročilé zabezpečení serveru a ochrana před útokem - popis a použití paketového filtru jádra, programy ipchains a iptables; základní principy útoků na vzdálené počítače, rozbor a požívané metody, praktické ukázky
  • Předcházení útokům, včasná detekce útočníka, pravidelná analýza logů atd.
  • Principy aktivní ochrany systémů proti vzdálenému napadení, ochrana proti scanování portů atd.
  • Principy bezpečného přenosu dat po síti, šifrování - odposlouchávání síťového provozu, metody ochrany proti odposlechu, základní principy a modely šifrovacích mechanismů, šifrování pomocí klíčů
  • Systémy PGP a SSH - seznámení se systémem SSH2, jeho instalace, konfigurace a použití v systému Linux; seznámení se systémem PGP, jeho instalace, konfigurace a použití GPG v Linuxových systémech
  • Bezpečná vrstva SSL - princip SSL, instalace knihovny OpenSSL a možnosti použití, implementace SSL v HTTP serveru Apache, princip a vytvoření certifikátů atd.
  • Nabízíme školení různých distribucí LINUXu, např. RedHat, SuSe, Slackware, Mandrake. Verzi vybíráme po dohodě se studenty.

Expected knowledge: znalost administrace Linuxového systému na úrovni kurzu LX1, základní znalost síťového protokolu TCP/IP v Linuxu (kurz LX3), znalost Linuxu v roli Internet serveru (kurz LX2)

The price includes books in the value of: 1 000 CZK

.

Course dates:

24.10. 26.10.2018 Bratislava
390 EUR (without VAT)
06.11. 08.11.2018 Ostrava
9 800 CZK (without VAT)
12.11. 14.11.2018 Praha
9 800 CZK (without VAT)
20.11. 22.11.2018 Brno 9 800 CZK (without VAT) Order
21.11. 23.11.2018 Košice 390 EUR (without VAT) Order
21.11. 23.11.2018 Bratislava 390 EUR (without VAT) Order
26.11. 28.11.2018 Ostrava 9 800 CZK (without VAT) Order
10.12. 12.12.2018 Praha 9 800 CZK (without VAT) Order
17.12. 19.12.2018 Bratislava 390 EUR (without VAT) Order
17.12. 19.12.2018 Ostrava 9 800 CZK (without VAT) Order
18.12. 20.12.2018 Košice 390 EUR (without VAT) Order
19.12. 21.12.2018 Brno 9 800 CZK (without VAT) Order
07.01. 09.01.2019 Bratislava 390 EUR (without VAT) Order
07.01. 09.01.2019 Brno 9 800 CZK (without VAT) Order
09.01. 11.01.2019 Praha 9 800 CZK (without VAT) Order