MENU
Introduction
CoursesCourses
Lotus Notes - vývoj aplikací
Interest in course

Lotus Notes - vývoj aplikací (LD4)

Účastníci tohoto kurzu získají základní vědomosti umožňující zvládnutí návrhu a vytvoření jednoduché databázové aplikace pomocí nástrojů Domino Designeru.

The course is included in the following category: Aplikační a serverové službyDomino, Notes, Traveler
IBM

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Architektura aplikací Domino
 • Seznámení s prostředím Domino Designeru
 • Návrh jednoduché databáze, vytvoření formuláře a definice polí, typy polí
 • Vytváření pohledů
 • Vytváření stránek
 • Přehled možností programování v Domino aplikacích
 • Práce se vzorci
 • Rozšíření formulářů a stránek o vrstvy
 • Vytváření tříděných a kategorizovaných pohledů
 • Kontrola a modifikace hodnot v polích
 • Vytváření agentů pro změnu hodnot v dokumentech
 • Vytváření akcí pro formulář a pohled
 • Nastavení různé úrovně zabezpečení pro uživatele
 • Skrývání a zobrazování informací
 • Vytvoření šablony návrhu
 • Nasazení aplikace do provozu

Expected knowledge: obecná znalost MS Windows a Internetu, uživatelská znalost programu Lotus Notes na úrovni kurzu LN6

.

Course dates:

29.05. 31.05.2019 Praha
12 000 CZK (without VAT)
17.06. 19.06.2019 Brno
12 000 CZK (without VAT)
19.06. 21.06.2019 Praha 12 000 CZK (without VAT) Order
15.07. 17.07.2019 Praha 12 000 CZK (without VAT) Order
16.07. 18.07.2019 Brno 12 000 CZK (without VAT) Order
14.08. 16.08.2019 Praha 12 000 CZK (without VAT) Order
14.08. 16.08.2019 Brno 12 000 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: