MENU
Introduction
CoursesCourses
Efektivní vývoj v Java EE a využití návrhových vzorů
new Interest in course

Efektivní vývoj v Java EE a využití návrhových vzorů (JEEDP)

Tento kurz je určen pro zkušené vývojáře na platformě Java EE a prohlubuje jejich znalosti v pokročilých technikách pro maximální efektivitu návrhu vyvíjených aplikací. V první části se kurz věnuje komponentnímu vývoji podnikových aplikací, ve druhé objektovému třívrstvému návrhu, dále pak vývoji a údržbě podnikových aplikací a v závěrečné části praktickým návrhovým vzorům.

The course is included in the following categories: ProgramováníJAVA
ProgramováníArchitektura vývoje systémů
Oracle

Difficulty of the course: expert

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Úvod do Komponentního vývoje podnikových aplikací
 •     Rozdíl mezi komponentou a objektem
 •     Architektura Java Enterprise Edition
 •     Platforma Java EE 7
 •         Představení základních komponent platformy
 •         Co je to aplikační server
 •         Co je to kontejner
 •     Komponenty Java Beans = přechod od objektu ke komponentě
 •         vlastnosti,
 •         metody,
 •         události,
 •         persistence
 • Objektový návrh třívrstvých podnikových aplikací
 •         Od analýzy k návrhu (Systém-sekvenční diagram, Systémové operace, Operační kontrakt)
 •         Statická část
 •             Persistentní vrstva
 •                 Objektově-relační mapování - ORM
 •                 Data Access Objekt
 •                 Repositář
 •                 Vzor Proxy – Nevíš o mne a presto tu jsem
 •                 Vzor Data Transfer Objekt – Když je ORM moc drahé
 •                 Vzor Adapter – Různé zdroje stejný přístup
 •                 Vzor Interpret - Kritéria API pro Dotazy
 •         Dynamická část
 •             Interakce objektů
 •                 Zodpovědnosti a vzory pro přiřazení zodpovědnosti objektu
 •                 Coupling a Cohesion
 •             Byznys vrstva aplikace
 •                 Služby
 •                 Vzor Façade
 •                 Vzor Observer – Události a oznámení
 •                 Vzor Bridge
 •                 Vzor Flyweight – Pool objektů
 •                 Vzor Iterator – Průchod kolekcí
 •                 Vzor Builder – Praktický Parser
 •                 Vzor Strategie – Uplatnění postupu dle typu vstupu
 •                 Vzor Template Method – Praktické použití polymorfizmu
 •                 Vzor Visitor – Rozlišení polymorfních objektů jako parametru
 •             Prezentační vrstva
 •                 Komponenta v uživatelském rozhraní
 •                 Model View Controller
 •                 Vzor Mediátor – Centralizace šíření události
 •                 Vzor Chain of Responsibility - Filtry
 •                 Vzor Composite – Komponenty v uživatelském rozhraní
 •                 Vzor Decorator – doplnění odlišné části
 •                 Vzor Stav – Stavový diagram
 • Vývoj a údržba aplikací
 •         Úvod do statické analýzy zdrojového kódu
 •         Úvod do testování aplikací – Junit, Arquillian
 •         Monitoring, reporting
 • Praktické návrhové vzory s širším spektrem uplatnění

Expected knowledge:
Znalost UML diagramů
Znalost doménového modelu
Scénáře, user story nebo use case v textové podobě
Je nutné mít zkušenosti s vícevrstvými aplikacemi na platformě Java EE (Enterprise JavaBeans nebo Spring Framework)
Kurz je určen pro zkušené vývojáře

Time schedule: 9:00-17:00 ONLINE školení: Út 24. 11. 15:00 - 20:00 St 25. 11. 15:00 - 20:00 Čt 26. 11. 15:00 - 18:00 Pá 27. 11. 15:00 - 20:00

.

Course dates:

23.03. 25.03.2021 ONLINE
25 600 CZK (without VAT)
13.04. 15.04.2021 ONLINE 25 600 CZK (without VAT) Order
05.05. 07.05.2021 ONLINE 25 600 CZK (without VAT) Order
24.05. 26.05.2021 ONLINE 25 600 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: