MENU
Introduction
CoursesCourses
Jazyk JAVA – pokročilé techniky programování
Interest in course

Jazyk JAVA – pokročilé techniky programování (JAV2)

Kurz je určen programátorům ovládající základy jazyka JAVA k prohloubení znalostí v oblasti programování složitějších aplikací za pomoci nástrojů jako jsou vláknové procesy, tvorba GUI. Účastnící se také naučí vytvářet aplikace komunikujcící v sítích TCP/IP a také se naučí komuikovat s databázemi a XML pomocí jazyka JAVA.

The course is included in the following category: ProgramováníJAVA
Oracle

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

  • Generika
  • Java Collections API
  • Thready, asynchronní operace, synchronizace
  • Základní úvod do tvorby GUI v Javě – Swing
  • I/O operace, práce s soubory
  • Networking
  • Regulární výrazy
  • Základní práce s databázemi v Javě – JDBC
  • Práce s XML

Expected knowledge: Základy programováni v jazyku JAVA

The price includes books in the value of: 600 CZK

.

Course dates:

28.01. 30.01.2019 Bratislava
480 EUR (without VAT)
28.01. 30.01.2019 Brno
11 900 CZK (without VAT)
04.02. 06.02.2019 Praha
11 900 CZK (without VAT)
25.02. 27.02.2019 Brno 11 900 CZK (without VAT) Order
05.03. 07.03.2019 Praha 11 900 CZK (without VAT) Order
26.03. 28.03.2019 Brno 11 900 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: