MENU
Introduction
CoursesCourses
Jazyk JAVA – pokročilé techniky programování
Interest in course

Jazyk JAVA – pokročilé techniky programování (JAV2)

Kurz je určen programátorům ovládající základy jazyka JAVA k prohloubení znalostí v oblasti programování složitějších aplikací za pomoci nástrojů jako jsou vláknové procesy, tvorba GUI. Účastnící se také naučí vytvářet aplikace komunikujcící v sítích TCP/IP a také se naučí komuikovat s databázemi a XML pomocí jazyka JAVA.

The course is included in the following category: ProgramováníJAVA
Oracle

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

  • Generika
  • Java Collections API
  • Thready, asynchronní operace, synchronizace
  • Základní úvod do tvorby GUI v Javě – Swing
  • I/O operace, práce s soubory
  • Networking
  • Regulární výrazy
  • Základní práce s databázemi v Javě – JDBC
  • Práce s XML

Expected knowledge: Základy programováni v jazyku JAVA

The price includes books in the value of: 600 CZK

.

Course dates:

27.08. 29.08.2018 Praha
11 900 CZK (without VAT)
28.08. 30.08.2018 Bratislava
470 EUR (without VAT)
03.09. 05.09.2018 Brno
11 900 CZK (without VAT)
18.09. 20.09.2018 Košice 470 EUR (without VAT) Order
25.09. 27.09.2018 Bratislava 470 EUR (without VAT) Order
25.09. 27.09.2018 Praha 11 900 CZK (without VAT) Order
25.09. 27.09.2018 Brno 11 900 CZK (without VAT) Order
25.09. 27.09.2018 Ostrava 11 900 CZK (without VAT) Order
23.10. 25.10.2018 Brno 11 900 CZK (without VAT) Order
24.10. 26.10.2018 Praha 11 900 CZK (without VAT) Order
24.10. 26.10.2018 Bratislava 470 EUR (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: