MENU
Introduction
CoursesCourses
MS ISA Server - zabezpečení podnikových sítí
Interest in course

MS ISA Server - zabezpečení podnikových sítí (ISA)

Kurz je určen pro správce, kteří budou instalovat a spravovat ISA server jako podnikový firewall či caching server. Kurzanti se naučí konfigurovat a monitorovat ISA server jako firewall a seznámí se s možnostmi zabezpečení přístupu na Internet pomocí ISA.

The course is included in the following category: Bezpečnost IT
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

  • Úvod do produktu MS ISA Server - použití ISA serveru pro Caching a Firewalls
  • Instalace a údržba ISA Serveru - instalace a konfigurace ISA Serveru a klienta, údržba
  • Zabezpečení přístupu na Internet - přehled přístupů Policies a Rules, konfigurace Policy Elements, konfigurace Access Polices a Rules, konfigurace Bandwidth Rules, užití ISA Server autentifikace
  • Konfigurace Caching - přehled Cache, konfigurace Cache politiky a nastavení, nastavení plánování stahování souborů
  • Konfigurace přístupu pro vzdálené uživatele a sítě - přehled a nastavení VPN
  • Konfigurace Firewallu - zabezpečení Serveru, zkouška síťových okruhů, paketových filtrů a IP směrování a jejich konfigurace, nastavení aplikačních filtrů
  • Konfigurace přístupu do interních zdrojů - publishing, konfigurace Web Publishing a Server Publishing, přidání Gatekeeper
  • Monitorování a hlášení - strategie plánování monitorování a hlášení, monitorování Intrusion Detection, monitorování ISA Server aktivit a jejich analýza použitím hlášení, monitorování Real-Time aktivit, testování ISA Server konfigurace
  • Konfigurace ISA Server Enterprise - zavedení a instalace ISA Server Enterprise Edition, použití podnikové politiky a Array politiky, správa síťových připojení, škálovatelnost ISA Serveru

Expected knowledge: základní znalosti z oblasti podnikových sítí, operačních systémů a síťových technologií, znalost MS Windows 2000/2003 Server, případně znalosti z kurzu W2K32

The price includes books in the value of: 600 CZK

.

Course dates:

19.11. 21.11.2018 Ostrava
9 600 CZK (without VAT)
19.11. 21.11.2018 Košice
380 EUR (without VAT)
20.11. 22.11.2018 Bratislava
380 EUR (without VAT)
03.12. 05.12.2018 Brno 9 600 CZK (without VAT) Order
04.12. 06.12.2018 Praha 9 600 CZK (without VAT) Order
11.12. 13.12.2018 Bratislava 380 EUR (without VAT) Order
12.12. 14.12.2018 Ostrava 9 600 CZK (without VAT) Order
19.12. 21.12.2018 Košice 380 EUR (without VAT) Order
02.01. 04.01.2019 Bratislava 380 EUR (without VAT) Order
02.01. 04.01.2019 Brno 9 600 CZK (without VAT) Order
02.01. 04.01.2019 Praha 9 600 CZK (without VAT) Order
21.01. 23.01.2019 Bratislava 380 EUR (without VAT) Order
21.01. 23.01.2019 Praha 9 600 CZK (without VAT) Order