MENU
Introduction
CoursesCourses
Systém managementu informační bezpečnosti dle nové normy ISO/IEC 27001:2013
Interest in course

Systém managementu informační bezpečnosti dle nové normy ISO/IEC 27001:2013 (IS1)

Cílem kurzu je: získat přehled o komplexním systémovém přístupu k efektivnímu řízení bezpečnosti informací v organizaci, ilustrovat východiska informačního věku, vyplývající apely, řízení strategie a cílů pro zajištění bezpečnosti informací; porozumět základům koncepce managementu informační bezpečnosti; seznámit se s požadavky bezpečnostního standardu ISO/IEC 27001; seznámit se se souvisejícím legislativním rámcem.

The course is included in the following category: Bezpečnost IT
Ostatní

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

 • Východiska pro řízení informační bezpečnosti
 • Přístup k řízení bezpečnosti informací postavený na managementu rizik
 • Informace o souvisejících bezpečnostních normách
 • Seznámení se základním legislativním rámcem souvisejícím s bezpečností informací
 • Jak ve firmě zavést systém managementu informační bezpečnosti
 • .
 • Co se mj. na kurzu dozvíte?
 • .
 • Co jsou hlavní změny v nové normě ISO/IEC 27001:2013 a co bylo jejich účelem?
 • Jaké jsou povinné dokumenty požadované novou normou ISO/IEC 27001:2013?
 • Do kdy je nutno přejít na certifikaci dle nové normy („transition period“)?
 • Co je to dvanáct kroků přechodu na ISMS v souladu s novou normou („Twelve-step transition process“)?
 • Bude implementace ISMS dle nové normy snadnější nebo naopak? A v čen?
 • Víte, jak rozsáhlý záběr představují další technické normy a odvětvové normy pro oblast informační bezpečnosti, které připravuje komise JTC 1/SC 27? Aneb proč od počátku vymýšlet to, co již bylo ve světě vymyšleno, ověřeno i formulováno?
 • Jaké jsou vztahy mezi normami ISO/IEC 27001:2013, ISO 31000 (risk management), ISO/IEC 27031 (management kontinuity)?
 • Kde získat další užitečné informace?

Expected knowledge:

.

Course dates:

25.10. 26.10.2018 Praha
9 900 CZK (without VAT)
07.11. 08.11.2018 Bratislava
390 EUR (without VAT)
13.11. 14.11.2018 Ostrava
9 900 CZK (without VAT)
15.11. 16.11.2018 Brno 9 900 CZK (without VAT) Order
21.11. 22.11.2018 Košice 390 EUR (without VAT) Order
21.11. 22.11.2018 Praha 9 900 CZK (without VAT) Order
03.12. 04.12.2018 Bratislava 390 EUR (without VAT) Order
06.12. 07.12.2018 Brno 9 900 CZK (without VAT) Order
10.12. 11.12.2018 Ostrava 9 900 CZK (without VAT) Order
12.12. 13.12.2018 Košice 390 EUR (without VAT) Order
18.12. 19.12.2018 Praha 9 900 CZK (without VAT) Order
27.12. 28.12.2018 Bratislava 390 EUR (without VAT) Order
27.12. 28.12.2018 Brno 9 900 CZK (without VAT) Order
16.01. 17.01.2019 Praha 9 900 CZK (without VAT) Order
23.01. 24.01.2019 Bratislava 390 EUR (without VAT) Order
23.01. 24.01.2019 Brno 9 900 CZK (without VAT) Order