MENU
Introduction
CoursesCourses
HP-UX - úvod do systému a základy administrace
Interest in course

HP-UX - úvod do systému a základy administrace (HPUX1)

Tato konzultace (workshop) je zaměřena na seznámení se systémem Unix na technologiích HP-UX. Tento kurz je zároveň přípravou pro administraci systému HP-UX a pro kurzy SW vývojářství a přizpůsobení UNIX systému požadavkům zákazníka. Posluchači zvládnou základy administrace systému HP-UX, naučí se využívat UNIX systém efektivně s cílem časové úspory pomocí automatických úkolů a naučí se využívat plně možnosti systému při praktickém laboratorním testování.

The course is included in the following category: Operační systémyLinux / Unix
Hewlett-Packard

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Introduction to the HP-UX Operating System
 • The Unix kernel, Overview of commands and utilities, The user interface, A Unix login session
 • The HP-UX File System
 • The file system structure, Directories and files, Pathnames, Navigating the file system
 • Redirection and Pipes
 • Input redirection, Output redirection, Pipes
 • More Basic Commands
 • The file command, The wc (word count) command, The find command, The grep command, The sort command
 • The User Environment
 • What is an environment?, The Korn Shell environment, Environment variables and aliases, The system profile, The user's profile, Command line history and editing, Job control
 • HP-UX Installing, patch configuration, JPS (Journal File System)
 • File and system backup and recovery, bootable recovery tape
 • Kernel Driver configurating, configuring subsystems and Shutdown parametres, re/starting Integrity and PA-RISC servers

Expected knowledge: ideální základní znalosti Linux / Unix systémů nebo znalosti na úrovni školení LX1, základní znalosti sítí, síťových systémů a protokolů

.

Course dates:

03.11. 05.11.2020 Praha
22 000 CZK (without VAT)
09.11. 11.11.2020 Bratislava
820 EUR (without VAT)
11.11. 13.11.2020 Brno
22 000 CZK (without VAT)

Recommended previous and follow-up courses: