MENU
Introduction
CoursesCourses
HP Data Protector - Online backup Microsoft aplikací
Interest in course

HP Data Protector - Online backup Microsoft aplikací (HP10)

Účastníci budou seznámeni s výhodami, nasazením a použitím zálohovacího software HP Data Protector v. 6 v prostředí MS, jeho integrací s MS SQL a MS Exchange, včetně jednotlivých metod pro zálohování a obnovu dat těchto aplikací. Pro demo ukázky bude využita integrace HP DP s MS SQL2005, se zálohováním D2D2T (disk-to-disk-to-tape), včetně možností kopírování a konsolidace zálohovaných objektů z primárního zálohovacího úložiště na sekundární, pro maximální efektivitu a rychlost zálohy a obnovy dat.

Technický seminář s demo ukázkami.

The course is included in the following category:
Hewlett-Packard

Difficulty of the course: expert

Course duration: 1 day

Contents of the course:

Expected knowledge:

.

Course dates:

30.01.2019 Brno
6 000 CZK (without VAT)
06.02.2019 Praha
6 000 CZK (without VAT)
18.02.2019 Brno 6 000 CZK (without VAT) Order
28.02.2019 Praha 6 000 CZK (without VAT) Order
18.03.2019 Praha 6 000 CZK (without VAT) Order
22.03.2019 Brno 6 000 CZK (without VAT) Order