MENU
Introduction
CoursesCourses
Online backup MS aplikací s využitím HP Data Protector software
Interest in course

Online backup MS aplikací s využitím HP Data Protector software (HP05)

Účastníci budou seznámeni s výhodami, nasazením a použitím zálohovacího software HP DP6 v prostředí MS, jeho integrací s MS SQL a MS Exchange, včetně jednotlivých metod pro zálohování a obnovu dat těchto aplikací. pro demo ukázky bode využita integrace HP DP s MS SQL2005, se zálohováním D2D2T (disk-to-disk-to-tape), včetně možností kopírování a konsolidace zálohovaných objektů z primárního zálohovacího úložiště na sekundární, pro maximální efektivitu a rychlost zálohy a obnovy dat.

Technický seminář s demo ukázkami.

The course is included in the following category: Storage a zálohování
Hewlett-Packard

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 1 day

Contents of the course:

Expected knowledge:

.

Course dates:

23.11.2018 Bratislava
240 EUR (without VAT)
29.11.2018 Košice
240 EUR (without VAT)
29.11.2018 Brno
6 000 CZK (without VAT)
04.12.2018 Praha 6 000 CZK (without VAT) Order
07.12.2018 Ostrava 6 000 CZK (without VAT) Order
13.12.2018 Bratislava 240 EUR (without VAT) Order
19.12.2018 Brno 6 000 CZK (without VAT) Order
27.12.2018 Košice 240 EUR (without VAT) Order
03.01.2019 Praha 6 000 CZK (without VAT) Order
09.01.2019 Bratislava 240 EUR (without VAT) Order
21.01.2019 Brno 6 000 CZK (without VAT) Order
25.01.2019 Praha 6 000 CZK (without VAT) Order
30.01.2019 Bratislava 240 EUR (without VAT) Order