MENU
Introduction
CoursesCourses
Jazyk C# - pokročilé techniky II.
Interest in course

Jazyk C# - pokročilé techniky II. (CS3)

Kurz rozšiřuje znalosti vývojářů v jazyce C# o pokročilejší programátorské techniky. Zabývá se procesem tvorby .NET aplikace a tvorbou jednoduché aplikace pomocí knihovny Windows Forms. Účastníci se naučí pracovat s externími datovými typy, vysvětlí si princip správy paměti a zdrojů, ukáží si práci s datovými streamy a souborovými I/O operacemi a v neposlední řadě se na naučí principům serializace. Kurz předpokládá základní znalosti a zkušenosti s programování v jazyce C# na platformě .NET, minimálně na úrovni doporučeného předcházejícího kurz.

The course is included in the following category: ProgramováníC#
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Tvorba .NET aplikace, kompilace a běh .NET aplikace
 • Úvod do klíčových technologií platformy .NET, tvorba jednoduché .NET komponenty
 • Common Type System a práce s datovými typy, objektová třída System.Object
 • Tvorba jednoduché klientské aplikace pomoci knihovny Windows Forms
 • Práce s externími datovými typy, vytváření verzí
 • Správa paměti a zdrojů, Garbage Collector, Dispose a Finally
 • Soubory a datové streamy
 • Objekty typu Reader a Writer, základní souborové I/O
 • Atributy - přehled atributů, definice vlastních atributů, získávání hodnot atributů
 • Scénáře serializace, atributy serializace
 • Graf objektu
 • Proces serializace, uživatelská serializace
 • Web Services (webové služby)

Expected knowledge: Znalost syntaxe a základů programování v jazyce C# na úrovni kurzu Jazyk C# - základy programování (CS1)

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

03.11. 05.11.2020 Praha
11 400 CZK (without VAT)
10.11. 12.11.2020 Bratislava
430 EUR (without VAT)
11.11. 13.11.2020 Brno
11 400 CZK (without VAT)

Recommended previous and follow-up courses: