MENU
Introduction
CoursesCourses
Jazyk C# - pokročilé techniky I.
Interest in course

Jazyk C# - pokročilé techniky I. (CS2)

Kurz rozšiřuje znalosti programátorů v jazyce C# o pokročilejší techniky, jako je například operator overloading (přetěžování operátorů), extension methods, anonymní typy, lambda výrazy a reflexe. Účastníci si dále seznámí s úvodem do LINQ (Language-Integrated Query), vysvětlí si možnosti práce se sítí a protokolem TCP/IP a vše procvičí na praktických příkladech a ukázkách. Přestože jsou v úvodu kurzu zopakovány nejdůležitější pojmy z objektově orientovaného programování v C# na platformě .NET, tak není určen pro začátečníky a předpokládá znalosti nebo zkušenosti minimálně na úrovni doporučeného předcházejícího kurzu.

The course is included in the following category: ProgramováníC#
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Stručné opakování OOP v C# - třídy, dědičnost, polymorfismus, abstraktní třídy, rozhraní
 • Přehled platformy .NET v jazyce C# - jazykové konstrukty, datové typy, výjimky, zachytávání chyb
 • Operator overloading - přetěžování operátorů
 • Extension methods - přidání metod k existující třídě
 • Anonymní typy
 • Nulovatelné datové typy (Nullable types)
 • Lambda výrazy - Lambda Expression
 • Úvod do LINQ - LINQ (Language-Integrated Query), lambda výrazy v LINQ, využití LINQ pro objekty, SQL a XML
 • Expression Tree, Reflexion (reflexe) - úvod
 • Práce s TCP/IP - programové využívání protokolu TCP/IP
 • Praktické příklady a ukázky

Expected knowledge: Znalost syntaxe a základů programování v jazyce C# na úrovni kurzu Jazyk C# - základy programování (CS1)

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

29.10. 31.10.2018 Bratislava
410 EUR (without VAT)
06.11. 08.11.2018 Praha
10 400 CZK (without VAT)
07.11. 09.11.2018 Brno
10 400 CZK (without VAT)
12.11. 14.11.2018 Košice 410 EUR (without VAT) Order
19.11. 21.11.2018 Ostrava 10 400 CZK (without VAT) Order
20.11. 22.11.2018 Bratislava 410 EUR (without VAT) Order
27.11. 29.11.2018 Praha 10 400 CZK (without VAT) Order
03.12. 05.12.2018 Brno 10 400 CZK (without VAT) Order
10.12. 12.12.2018 Košice 410 EUR (without VAT) Order
17.12. 19.12.2018 Ostrava 10 400 CZK (without VAT) Order
18.12. 20.12.2018 Bratislava 410 EUR (without VAT) Order
19.12. 21.12.2018 Praha 10 400 CZK (without VAT) Order
02.01. 04.01.2019 Brno 10 400 CZK (without VAT) Order
08.01. 10.01.2019 Praha 10 400 CZK (without VAT) Order
14.01. 16.01.2019 Bratislava 410 EUR (without VAT) Order
28.01. 30.01.2019 Brno 10 400 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: