MENU
Interest in course

C++ Builder (CPPB)

Kurz seznamuje účastníky s vývojem aplikací pro Windows pomocí vývojového nástroje C++ Builder. Předpokládá se základní znalost jazyka C++. Nejdříve jsou předvedeny základní komponenty, práce s formuláři a standardními dialogy. Následují pokročilejší operace, jako je kreslení do okna, obsluha schránky Windows, správa inicializačních souborů a Registry nebo programování vícevláknových aplikací.

The course is included in the following category: ProgramováníC/C++
Embarcadero Technologies

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

 • Základní vlastnosti operačního systému Windows (aplikace, proces, vlákno, události a zprávy, okno a jeho procedura).
 • Základní třídy VCL (TObject, TPersistent, TComponent, TControl, TWinControl), Set, AnsiString, TStrings, TStringList, TList.
 • Základní vlastnosti a události komponent.
 • Komponenty Label, Edit, Button, ScrollBar, Memo.
 • Komponenty MainMenu, PopupMenu, GroupBox, CheckBox, RadioButton, RadioGroup.
 • Komponenty Panel, ListBox, ComboBox.
 • Kreslicí prostředky.
 • Formuláře, standardní dialogy, MDI aplikace.
 • Obsluha schránky Windows.
 • Správa INI souborů a databáze Registry.
 • Tvorba nápovědy a její použití.
 • Vícevláknové aplikace, prostředky, tvorba, synchronizace.

Expected knowledge: Orientace v jazyce C++, základy programování.

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

05.11. 06.11.2018 Brno
5 900 CZK (without VAT)
07.11. 08.11.2018 Praha
5 900 CZK (without VAT)
12.11. 13.11.2018 Košice
240 EUR (without VAT)
13.11. 14.11.2018 Bratislava 240 EUR (without VAT) Order
20.11. 21.11.2018 Ostrava 5 900 CZK (without VAT) Order
27.11. 28.11.2018 Brno 5 900 CZK (without VAT) Order
04.12. 05.12.2018 Košice 240 EUR (without VAT) Order
06.12. 07.12.2018 Praha 5 900 CZK (without VAT) Order
06.12. 07.12.2018 Bratislava 240 EUR (without VAT) Order
20.12. 21.12.2018 Brno 5 900 CZK (without VAT) Order
20.12. 21.12.2018 Ostrava 5 900 CZK (without VAT) Order
27.12. 28.12.2018 Bratislava 240 EUR (without VAT) Order
27.12. 28.12.2018 Praha 5 900 CZK (without VAT) Order
08.01. 09.01.2019 Brno 5 900 CZK (without VAT) Order
17.01. 18.01.2019 Praha 5 900 CZK (without VAT) Order
24.01. 25.01.2019 Bratislava 240 EUR (without VAT) Order