MENU
Introduction
CoursesCourses
Programování Windows aplikací ve Visual C++ - základy MFC
Interest in course

Programování Windows aplikací ve Visual C++ - základy MFC (C6)

Kurz je určen programátorům, kteří se naučí základům programování v prostředí Windows užitím objektově orientované knihovny Microsoft Foundation Classes.

The course is included in the following category: ProgramováníC/C++
Ostatní

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Visual C++ 6.0
  opakovaní jazyka C++ - vývoj a ladění programů
 • Úvod do MFC
  struktura aplikace v jazyce C++ s využitím MFC - základní třídy grafického a uživatelského rozhraní - příklady jednoduchých aplikací - hierarchie tříd
 • Vizuální prostředky pro vývoj aplikace
  AppWizard - Resource Editor - Class Editor - příklady vývoje aplikací,vytváření menu, toolbarů a práce se stavovým řádkem , dialogové boxy
 • Architektura Document - View
  dokument - pohled - struktura SDI aplikace - třídy pohledů - aplikace s několika pohledy na dokument - struktura MDI aplikace - tisk dokumentu
 • Debugování událostně řízené aplikace

Expected knowledge: znalost programování v C a C++, případně znalosti na úrovni kurzů C1 a C2

The price includes books in the value of: 500 CZK

.

Course dates:

13.10. 15.10.2020 Praha
9 700 CZK (without VAT)
14.10. 16.10.2020 Ostrava
9 700 CZK (without VAT)
19.10. 21.10.2020 Brno
9 700 CZK (without VAT)
02.11. 04.11.2020 Praha 9 700 CZK (without VAT) Order
09.11. 11.11.2020 Brno 9 700 CZK (without VAT) Order
10.11. 12.11.2020 Bratislava 370 EUR (without VAT) Order
25.11. 27.11.2020 Praha 9 700 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: