MENU
Introduction
CoursesCourses
Obecný jazyk C - programování
Interest in course

Obecný jazyk C - programování (C1)

Kurz seznamuje účastníky se základy programovacího jazyka C, tak jak ho implementuje norma ANSI, platná pro všechny platformy (Windows, Linux, Unix ...). Tím získají účastníci důležitý základ pro práci a další rozvoj nejen v jazycích C/C++, ale i v mnoha dalších klonech, které ze syntaxe jazyka C vycházejí (Java, PHP, Perl, Javascript ...). Standardně je výuka vedena v prostředí MS Windows, ale podle zájmu studentů je možné pro tento kurz využít i konkrétní požadovaný překladač nebo prostředí OS Linux. Všechny probírané techniky jsou platformně univerzální.

The course is included in the following category: ProgramováníC/C++
Ostatní

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Základní pojmy - zdrojové a hlavičkové soubory, vývojové prostředí, překladače, rozdíly mezi C a C++
 • První začátky - syntaxe , základní datové typy, operátory, aritmetické výrazy, "Hello World", komentáře
 • Řídicí příkazy - cykly (for, while, do-while), podmínky (if); příkazy switch, case, goto, return
 • Terminálový vstup a výstup - znakový a formátovaný vstup a výstup, funkce z hlavičkového souboru stdio.h
 • Funkce - definice, deklarace, parametry, návratová hodnota, funkce „main“ a její parametry
 • Práce se soubory - otevírání a zavírání souborů, základní operace se soubory
 • Preprocesor - význam, direktivy podmíněného překladu, vložení hlavičkového souboru, direktiva #include a #define, makra
 • Pointery (ukazatele) - princip ukazatelů, použití, pointer typu void, pole (jedno i vícerozměrné), pointer jako parametr funkce (předávání parametru hodnotou vs. odkazem), pointer na funkci
 • Práce s pamětí v jazyce C , dynamická alokace pamětí (malloc), paměťové třídy (static, extern, register), struktury
 • Řetězce - práce s řetězci, funkce z hlavičkového souboru string.h
 • Bitové operace - binární or, and, xor; bitové rotace, reálné využití

Expected knowledge: znalost obecných zásad programování, výhodou zkušenost s jiným programovacím jazykem

The price includes books in the value of: 315 CZK


Course dates:

21.11. 23.11.2018 Ostrava
10 200 CZK (without VAT)
21.11. 23.11.2018 Praha
10 200 CZK (without VAT)
27.11. 29.11.2018 Košice
400 EUR (without VAT)
10.12. 12.12.2018 Bratislava 400 EUR (without VAT) Order
12.12. 14.12.2018 Ostrava 10 200 CZK (without VAT) Order
12.12. 14.12.2018 Brno 10 200 CZK (without VAT) Order
18.12. 20.12.2018 Praha 10 200 CZK (without VAT) Order
19.12. 21.12.2018 Košice 400 EUR (without VAT) Order
07.01. 09.01.2019 Bratislava 400 EUR (without VAT) Order
08.01. 10.01.2019 Brno 10 200 CZK (without VAT) Order
16.01. 18.01.2019 Praha 10 200 CZK (without VAT) Order
29.01. 31.01.2019 Bratislava 400 EUR (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: