MENU
Introduction
CoursesCourses
Bezpečnost počítačových sítí a systémů - základní přehled
Interest in course

Bezpečnost počítačových sítí a systémů - základní přehled (BPS)

Kurz poskytne informatikům, vedoucím pracovníkům či jiným zájemcům základní informace o problematice bezpečnosti počítačových sítí a systémů a seznámí je s různými bezpečnostními prvky a způsoby jejich uplatnění v rámci bezpečnostní politiky organizace.

The course is included in the following categories: Bezpečnost IT
Sítě a síťové technologieBezpečnost sítí
Ostatní

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 1 day

Contents of the course:

  • Úvod do bezpečnosti počítačových systémů - základní pojmy, hrozby, rizika, útoky; statistika bezpečnostních incidentů, kritéria pro hodnocení bezpečnosti, normy, bezpečnostní politika organizace
  • Základy kryptografie - terminologie, symetrická a asymetrická kryptografie, stručný přehled současných kryptografických systémů, problematika klíčů a jejich správa, certifikáty, PKI
  • Některé bezpečnostní funkce a technologie - identifikace, autentizace, elektronický podpis, PGP
  • Bezpečnost v počítačových sítích - hrozby, řízení bezpečnosti v sítích, přehled možností pro zajištění bezpečnosti sítí: firewall, IDS, VPN apod.
  • Virová problematika - úvod do antivirové ochrany
  • Právní a etické problémy počítačové bezpečnosti - zákony vztahující se k bezpečnosti IS v ČR, Zákon o elektronickém podpisu, Ochrana osobních dat, Autorský zákon atd.

Expected knowledge: všeobecná znalost počítačových a informačních technologií

.

Course dates:

10.06.2019 Brno
3 400 CZK (without VAT)
11.06.2019 Praha
3 400 CZK (without VAT)
01.07.2019 Brno 3 400 CZK (without VAT) Order
04.07.2019 Praha 3 400 CZK (without VAT) Order
22.07.2019 Praha 3 400 CZK (without VAT) Order
25.07.2019 Brno 3 400 CZK (without VAT) Order
16.08.2019 Praha 3 400 CZK (without VAT) Order
22.08.2019 Brno 3 400 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: