MENU
Vorwort
Kurse
Efektivní postupy návrhu IS pomocí UML a OOP
Interesse für den Kurs

Efektivní postupy návrhu IS pomocí UML a OOP (UMLOOP)

Absolvent získává praktické znalosti v oblasti tvorby IS pomocí OOP a UML (Unified Modeling Language) a to velmi intenzivní formou. Cílem kurzu je absolventy nejen seznámit se syntaxí jazyka UML jako standardu notace objektového modelování, ale také naučit účastníky objektově myslet, objektově tvořit a na základě příkladů z praxe také prakticky objekty používat a to jak v OO analýze, tak v OO návrhu.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: ProgramováníArchitektura vývoje systémů
Unified Modeling Language

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 5 days

Kursinhalt:

  • OBJEKTOVÉ PARADIGMA
  • JAK JSOU DEFINOVÁNY FÁZE ANALÝZY, DESIGNU A KÓDU
  • JAK POUŽÍT SYNTAXI CLASS DIAGRAMU PRO SPRÁVNÝ A EFEKTIVNÍ NÁVRH IS
  • ZÁKLADNÍ POJMY Z OOP A DESIGN PATTERNS
  • PŘEHLED DIAGRAMŮ MODELOVACÍHO JAZYKA UML A JEJICH PRAKTICKÉ POUŽITÍ
  • STAVBA A SYNTAXE JAZYKA UML
  • POUŽITÍ, SYNTAXE A DOPORUČENÝ POSTUP TVORBY USE CASE DIAGRAMU

Erforderliche Kenntnisse:

.

Kurstermine:

05.10. 09.10.2020 Brno
19 800 CZK (Ohne MwSt.)
12.10. 16.10.2020 Ostrava
19 800 CZK (Ohne MwSt.)
19.10. 23.10.2020 Praha
19 800 CZK (Ohne MwSt.)
02.11. 06.11.2020 Brno 19 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
09.11. 13.11.2020 Praha 19 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
23.11. 27.11.2020 Bratislava 740 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen