MENU
Vorwort
Kurse
Troubleshooting a analýza sítě s využitím Snifferu
Interesse für den Kurs

Troubleshooting a analýza sítě s využitím Snifferu (SNIF)

Kurz je určen administrátorům a síťovým analytikům, kteří se chtějí seznámit s využitím Snifferu pro hledání a odstraňování problémů v síti a analýzu sítě až na úroveň aplikací. Naučí zjišťovat, analyzovat a odstraňovat problémy v síti pomocí Snifferů.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: Sítě a síťové technologie
The Wireshark team

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

  • Využití profesionální aplikace k analýze provozu v síti
  • Využití volně šiřitelného programu Sniffer Ethereal WireShark k analýze provozu v síti
  • Monitorování síťového provozu
  • Vytváření umělého provozu
  • Analýza jednotlivých datových toků
  • Odhalování problémů na fyzické a linkové vrstvě
  • ETHERNET - popis rámce, druhy ETHERNETu a rozdíly mezi nimi
  • Typy problémů, ke kterým může dojít a způsoby, jak tyto problémy odhalovat
  • Analýza protokolů IP, UDP, TCP, DNS, NetBIOS, NetBEUI, DHCP, FTP, HTTP - popis paketů, problémy na jednotlivých vrstvách OSI
  • Využití expertních analýz pro jednodušší analýzu problémů

Erforderliche Kenntnisse: základní znalosti z oblasti osobních počítačů, operačních systémů a síťových technologií, znalost platforem MS Windows a MS Windows Server, základní znalost síťových protokolů

.

Kurstermine:

02.03. 04.03.2021 ONLINE
15 800 CZK (Ohne MwSt.)
29.03. 31.03.2021 ONLINE 15 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
26.04. 28.04.2021 ONLINE 15 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
24.05. 26.05.2021 ONLINE 15 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: