MENU
Vorwort
Kurse
Objektově orientované programování v PHP
Interesse für den Kurs

Objektově orientované programování v PHP (PHP3)

Cílem absolvování kurzu je seznámení se strukturou objektů v PHP a jejich využitím v programování webových aplikací. Úvod k využití návrhových vzorů.

Der Kurs ist den Kategorien zugeordnet: WebTvorba webových stránek / aplikací
ProgramováníPHP
Ostatní

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

 • Základy OOP - definice objektově orientovaného programování (dále jen OOP)
 • Dědičnost - tvorba tříd a aplikace dědičnosti
 • Viditelnost - atributy (vlastnosti) a metody (public, protected a private)
 • Statické vlastnosti a metody, klíčové slovo final - ochrana rodičovských tříd
 • Speciální metody - destruct, clone a construct, autoloading - automatické nahrávání tříd
 • Objektové konstanty, perátor dvojitá dvojtečka - oblastní operátor
 • Objektové rozhraní - šablona vzoru, abstraktní třída - definice a její vlastnosti
 • Vzor Factory - vytváření objektů uvnitř jiných tříd
 • Vzor Singleton - vytváření objektů, u nichž je zaručena jejich unikátnost
 • Přetěžování - definice a použití této metody
 • Iterace (opakování) - přístup k objektům jako k polím
 • Typová kontrola - definice a použití této metody
 • Porovnávání a identita, magické metody - definice a použití této metody
 • Operátor instanceof - definice a použití
 • Dereference objektů - definice a použití této metody
 • Funkce pro spolupráci s OOP
 • Využití OOP v praxi - možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování v PHP
 • Výjimky v OOP - PHP a využívání výjimek, ošetření chyb
 • Standard PHP Library (SPL) - základní funkce, základní rozhraní
 • Fluent Interfaces - plynulé rozhraní neboli řetězcovité volání (definice a použití)

Erforderliche Kenntnisse: Základy programování, ideální je základní znalost PHP na úrovni kurzu PHP.

Der Kurspreis enthält auch Drucksachen im Wert von: 250 CZK

.

Kurstermine:

18.07. 19.07.2018 Brno
7 600 CZK (Ohne MwSt.)
23.07. 24.07.2018 Bratislava
300 EUR (Ohne MwSt.)
30.07. 31.07.2018 Praha
7 600 CZK (Ohne MwSt.)
13.08. 14.08.2018 Brno 7 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
13.08. 14.08.2018 Bratislava 300 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
30.08. 31.08.2018 Praha 7 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
06.09. 07.09.2018 Bratislava 300 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
12.09. 13.09.2018 Brno 7 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
13.09. 14.09.2018 Ostrava 7 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
19.09. 20.09.2018 Košice 300 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
25.09. 26.09.2018 Bratislava 300 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
26.09. 27.09.2018 Praha 7 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
09.10. 10.10.2018 Brno 7 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
18.10. 19.10.2018 Praha 7 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
23.10. 24.10.2018 Bratislava 300 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: