MENU
Vorwort
Kurse
Oracle databáze: Optimalizace a ladění aplikací
Interesse für den Kurs

Oracle databáze: Optimalizace a ladění aplikací (ORA8)

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: DatabázeOracle
Oracle

Kursstufe: expert

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

 • Architektura databázového systému Oracle; Fáze zpracování příkazu SQL; Prostředky minimalizace parsování
 • Vliv vazebních proměnných SQL příkazu; Popis příčin výkonových problémů; Rozpoznání výkonových problémů
 • Výkonová škálovatelnost; Architektura systému; Zásady návrhu aplikace
 • Zavádění nových aplikací; Funkce optimalizátoru Oracle; Faktory, které optimalizátor zohledňuje při volbě plánu provedení příkazu (exekuční plán)
 • Nastavení módu optimalizátor na úrovni instance a na úrovni sezení (session); Operace, které volí optimalizátor
 • Exekuční plán; Zobrazení exekučního plánu; Příkaz EXPLAIN PLAN
 • Interpretace výsledku operace EXPLAIN; Interpretace statistik, jako výstupu funkčnosti AUTOTRACE; Sběr optimalizačních statistik
 • Používání balíku DBMS_STATS; Rozpoznání statistik o tabulce, o sloupci a o indexu; Histogramy
 • Trasování aplikace; Statspack; Aktivace funkčnosti SQL Trace
 • Nastavení příslušných inicializačních parametrů; Zpracování dat trasovacího souboru pomocí služby TKPROF
 • Interpretace výstupu služby TKPROF; Odhalení nejvíce zatěžujících příkazů SQL; Použití různých metod odhalení
 • ADDM; Top SQL; Dynamické výkonnostní pohledy; Statspack
 • Automatizované ladění příkazů SQL; Módy práce optimalizátoru; Druhy analýzy pro ladění
 • Rádce pro ladění; Ladicí kolekce příkazu SQL; Top SQL; Uvedení indexů
 • Různé cesty přístupu k vybrané množině řádků; Index typu vyvážený vyhledávací strom (BTree)
 • Přístupové cesty založené na použití indexu; Slučování indexů; Ovlivňování optimalizátoru na úrovni příkazu
 • Použití doporučení typu HINT; Účel a přínosy stabilizace exekučních plánů pomocí osnov; Materializované pohledy a tabulky pro dočasná data
 • Syntaxe příkazu CREATE MATERIALIZED VIEW; Materializovaný pohled v roli snímku dat; Materializovaný pohled jako podklad pro automatické přepisování příkazu SQL
 • Osvěžování obsahu datového segmentu materializovaného pohledu; Výkonové aspekty tabulek typu TEMPORARY
 • Druhy spojení relačních tabulek

Erforderliche Kenntnisse: Velmi dobré znalosti a zkušenosti s dotazováním v prostředí databází Oracle, výhodou orientace v administračních principech

.

Kurstermine:

05.06. 07.06.2018 Bratislava
710 EUR (Ohne MwSt.)
13.06. 15.06.2018 Praha
18 000 CZK (Ohne MwSt.)
20.06. 22.06.2018 Brno
18 000 CZK (Ohne MwSt.)
02.07. 04.07.2018 Bratislava 710 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
10.07. 12.07.2018 Praha 18 000 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
11.07. 13.07.2018 Brno 18 000 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: