MENU
Vorwort
Kurse
Oracle Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz
Interesse für den Kurs

Oracle Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz (ORA4)

V kurzu získají administrátoři základní přehled o architektuře databázového serveru, o funkcích jednotlivých komponent, o instalaci a údržbě odpovídajícího software. Studenti se naučí vytvořit databázi, nastavovat parametry pro ukládání dat, monitorovat výkonnost databáze, spravovat uživatelská konta, databázi zálohovat a obnovovat. Pro školení je využívána poslední verze Oracle XE.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: DatabázeOracle
Oracle

Kursstufe: Anfänger

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

 • Úvod Oracle databáze, nové rysy, role adminstrátora
 • Oracle přehled a architektura
 • Instalace Oracle Database Software a úvodní management
 • Tvorba databáze, systémové slovníky
 • Logická a fyzická struktura Oracle databáze
 • Kontrolní soubory a transakční logy - význam, správa transakcí a řešení uváznutí
 • Nástroje pro správu DB
 • Správa tablespace, segmentů a volného prostoru
 • Správa uživatelů, profilů a rolí
 • Správa objektů v datbázi
 • Manipulace s daty - základy SQL
 • Základy jazyka PL/SQL
 • Zabezpečení databáze
 • Oracle*Net - komunikace klient - server
 • Konfigurace Oracle Shared Server
 • Sledování výkonu databáze
 • Správa Undo oblasti
 • Koncepce zálohy a obnovy serveru
 • Zálohování a obnova Oracle databáze
 • Zálohování a obnova databáze s využitím Recovery Manageru

Erforderliche Kenntnisse: základní znalost Oracle10g/11g/12c databáze na úrovni kurzu ORA1 popř. i ORA1B

Der Kurspreis enthält auch Drucksachen im Wert von: 590 CZK

.

Kurstermine:

02.03. 04.03.2021 ONLINE
17 800 CZK (Ohne MwSt.)
30.03. 01.04.2021 ONLINE 17 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
20.04. 22.04.2021 ONLINE 17 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
12.05. 14.05.2021 ONLINE 17 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: