MENU
Vorwort
Kurse
Oracle databáze: Analýza dat pomocí SQL
Interesse für den Kurs

Oracle databáze: Analýza dat pomocí SQL (ORA13)

Tento kurz je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním v jazyce SQL v prostředí databází Oracle a ukáže jim maximální využití jeho analytických schopností. Na kurzu si účastníci vysvětlí a na praktických příkladech ukáží seskupován a agregaci dat, vysvětlí si použití hierarchických dotazů, naučí se používat regulární výrazy pro vyhledávání dat a následně dopodrobna proberou analytické a statistické možnosti jazyka SQL v prostředí Oracle.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: DatabázeOracle
Oracle

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

 • Úvod a opakování
 • - Prostředí SQL*Plus (příkazové řádky)
 • - Nástroj SQL Developer
 • - Přehled analytického SQL
 • - Vnořené dotazy v klauzulích WHERE a HAVING
 • - Vnořené dotazy v klauzuli FROM - inline views
 • - Operátory ALL, SOME, ANY, IN a EXISTS v poddotazech
 • Seskupování (grouping) a agregace dat pomocí SQL
 • - Vytváření reportů seskupením souvisejících dat
 • - Přehled Group funkcí
 • - Přehled klauzulí GROUP BY a HAVING
 • - Využití operátorů ROLLUP a CUBE, křížová agregace
 • - Využití funkcí GROUPING, GROUP_ID a GROUPING_ID
 • - Práce s operátory GROUPING SET a Composite Columns
 • Hierarchické dotazy
 • - Použití hierarchických dotazů
 • - Natural Tree Structure
 • - Syntaxe hierarchických dotazů
 • - Průchod stromem - výchozí bod
 • - Průchod stromem - směr dotazů
 • - Použití klauzule WITH
 • - Použití kaluzule CONNECT BY
 • Práce s regulárními výrazy
 • - Úvod do regulárních výrazů
 • - Použití regulárních výrazů v SQL a PL/SQL
 • - Metaznaky
 • - Metaznaky v regulárních výrazech
 • - Syntaxe
 • - Základní vyhledávání pomocí podmínky REGEXP_LIKE
 • - Vyhledávání pomocí funkce REGEXP_INSTR
 • - Získání části řetězce pomocí REGEXP_SUBSTR
 • Analýza a reporting v databázích Oralce pomocí SQL
 • - Přehled SQL funkcí pro analýzu a reporting
 • - Analytické funkce
 • - Hodnotící funkce (ranking functions) a reportovací funkce
 • - Funkce ROW_NUMBER, RANK a DENSE_RANK, funkce NTILE
 • - Analytický mód agregačních funkcí SUMA, COUNT, AVG a pod.
 • - Kombinování analytických a agregačních funkcí
 • - Použití analytických funkcí jako agregačních funkcí
 • Pivoting a Unpivoting
 • - Pivoting
 • - Klauzule PIVOT a UNPIVOT
 • - Unpivoting
 • - Využití klauzule UNPIVOT
 • Statistická analýza dat
 • - Period-to-Period srovnání
 • - Regresní analýza
 • - Statistické agregáty (medián a pod.)
 • - Testování hypotéz

Erforderliche Kenntnisse:
Dobré znalosti a zkušenosti s jazykem SQL v prostředí Oracle
Dobrá znalost principů relačních databází
Výhodou orientace ve statistice

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

29.10. 30.10.2018 Brno
13 900 CZK (Ohne MwSt.)
31.10. 01.11.2018 Bratislava
550 EUR (Ohne MwSt.)
01.11. 02.11.2018 Ostrava 13 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
01.11. 02.11.2018 Košice 550 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
19.11. 20.11.2018 Košice 550 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
21.11. 22.11.2018 Bratislava 550 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
22.11. 23.11.2018 Ostrava 13 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
29.11. 30.11.2018
Garantierter Termin
Praha
13 900 CZK (Ohne MwSt.)
29.11. 30.11.2018 Brno 13 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
10.12. 11.12.2018 Bratislava 550 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
11.12. 12.12.2018 Ostrava 13 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
18.12. 19.12.2018 Košice 550 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
19.12. 20.12.2018 Brno 13 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
02.01. 03.01.2019 Praha 13 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
07.01. 08.01.2019 Bratislava 550 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
16.01. 17.01.2019 Brno 13 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
29.01. 30.01.2019 Praha 13 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: