MENU
Vorwort
Kurse
Vývoj MS .NET aplikací pro Windows - Visual C# .NET
Interesse für den Kurs

Vývoj MS .NET aplikací pro Windows - Visual C# .NET (NET)

Kurz je určen programátorům, kteří se zabývají vývojem aplikací pro .NET Framework v jazyce C#. Kurz Vás naučí vytvářet formuláře pro Windows, dialog. okna, ovl. prvky, událost. procedury, používat .NET a COM komponenty, ladit a zabezpečovat aplikace atd.

Der Kurs ist den Kategorien zugeordnet: ProgramováníC#
Programování.NET
Microsoft

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 4 days

Kursinhalt:

  • Úvod do knihovny Windows Forms - vytvoření formuláře, přidání ovládacích prvků, vytvoření zděděného formuláře, vytvoření MDI aplikace
  • Práce s ovládacími prvky - vytvoření událostní procedury pro ovládací prvek, použití ovládacích prvků z knihovny, windows Forms, používání dialogových oken, tvorba nabídky, validace uživatelských vstupů
  • Tvorba ovládacích prvků - tvorba nových a úprava existujících ovládacích prvků, zajištění standardního chování prvků v návrhovém režimu, licenční oprávnění
  • Použití dat v desktop aplikaci - přidání a konfigurace objektů z knihovny ADO.NET, čtení a modifikace dat pomoci objektu DataSet, vázané ovládací prvky a formátování dat, přehled XML Webových služeb
  • Spolupráce se spravovanými objekty - použití .NET a COM komponent, volání Win32 API funkcí
  • Tisk a reporty - tisk, použití dialogů Print Preview, Page Setup a Print, tvorba obsahu tištěného dokumentu pomoci GDI+, tvorba reportů pomocí Crystal Reports
  • Asynchronní programování - .NET model asynchronního programování, volání metod asynchronně, zachování stavu a dat v multitredovém prostředí
  • Zvýšení užitkovosti aplikace - přidání podpory pro tělesně postižené, přidání nápovědy, lokalizace aplikace
  • Distribuce aplikace - .NET Assemblies, distribuce
  • Zabezpečení aplikace - .NET Framework a bezpečnost, bezpečnost přístupu programového kódu, bezpečnost založená na rolích

Erforderliche Kenntnisse: znalost programování v jazyce C# a zkušenost s tvorbou desktop aplikací, popřípadě znalosti na úrovni kurzu CS1

.

Kurstermine:

27.05. 30.05.2019 Praha
12 600 CZK (Ohne MwSt.)
18.06. 21.06.2019 Brno
12 600 CZK (Ohne MwSt.)
25.06. 28.06.2019 Praha 12 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
15.07. 18.07.2019 Praha 12 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
16.07. 19.07.2019 Brno 12 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
05.08. 08.08.2019 Brno 12 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
13.08. 16.08.2019 Praha 12 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
27.08. 30.08.2019 Brno 12 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen