MENU
Vorwort
Kurse
Základy programování VBA pro Excel a Access
Interesse für den Kurs

Základy programování VBA pro Excel a Access (MSVBA)

Kurz seznamuje účastníky se základy programování v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) pro Excel a Access, který vychází ze staršího jazyka Visual Basic 6.0. Kurz začíná s tématy od úplných začátků, tedy představením jazyka a jeho syntaxe, proměnných, řídících struktur, funkcí a podobně. Dále pak navazuje vlastnostmi specifickými právě pro jazyk VBA a věnuje se jeho objektovému modelu a tvorbě formulářů a končí ošetřením chyb. Všechny tyto prvky jazyka VBA jsou společným základem pro následné použití v programu MS Excel, stejně tak jako MS Access, a díky tomu je tento kurz společným výchozím bodem pro navazující kurzy pokročilejší implementace jazyka VBA pro tyto jednotlivé aplikace.

Der Kurs ist den Kategorien zugeordnet: Kancelářské aplikaceMicrosoft OfficeMicrosoft Excel
ProgramováníVBA a VisualBasic
Kancelářské aplikaceMicrosoft OfficeMicrosoft Access
Microsoft

Kursstufe: Anfänger

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

 • Úvod a pracovní prostředí
 • - Editor
 • - Komentáře
 • - Představení VBA, rozdíly proti jiným jazykům
 • Proměnné
 • - Datové typy
 • - Deklarace proměnných
 • - Konverze datových typů
 • - Konstanty
 • - Pole
 • Řízení běhu programu
 • - Logické a porovnávací operátory
 • - Pořadí vyhodnocování operátorů
 • - Řídící struktury (if .. then, select .. case)
 • - Cykly (do .. loop, for .. next)
 • - Řízení cyklu, ukončení
 • Funkce a procedury
 • - Princip funkcí, využití v kódu
 • - Parametry funkcí a procedur
 • - Předávání hodnotou a odkazem
 • - Vestavěné funkce
 • Objektové programování
 • - Představení objektů
 • - Vlastnosti, metody, události
 • - Třídy
 • Formuláře a ovládací prvky
 • - Text Box, Label, Command Button, Check Box, Option Button, Frame
 • - List box, Combo box, Scroll bars, Slider, Common Dialog, Toolbar, Messagebox, atd.
 • - Validace vstupu
 • Chyby a ladění programu
 • - Breakpoint, step into/over, watches, calls
 • - Runtime errors
 • - Objekt Err
 • - Krokování programu
 • Praktické ukázky v programech Excel a Access

Erforderliche Kenntnisse:
Dobrá znalost prostředí MS Excel a/nebo MS Access
Doporučena znalost základních principů programování

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

30.09. 02.10.2020 Praha
9 900 CZK (Ohne MwSt.)
06.10. 08.10.2020 Brno
9 900 CZK (Ohne MwSt.)
20.10. 22.10.2020 Praha 9 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
21.10. 23.10.2020 Ostrava
9 900 CZK (Ohne MwSt.)
03.11. 05.11.2020 Bratislava 380 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
04.11. 06.11.2020 Brno 9 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
09.11. 11.11.2020 Praha 9 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
23.11. 25.11.2020 Brno 9 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: