MENU
Vorwort
Kurse
Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2012/2014
Interesse für den Kurs

Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2012/2014 (MSQL17A)

Tento kurz seznamuje administrátory Microsoft SQL Serveru 2012/2014 s možnostmi vysoké dostupnosti (High Availability) na těchto platformách. Účastníci se naučí nejdůležitější principy HA v prostředí SQL serveru, jako je zrcadlení databází (Database Mirroring), Log Shipping, Replikace a Failover Clustering . Kurz se rovněž věnuje novým funkcionalitám ve verzi SQL Serveru 2012/2014, jako je AlwaysOn Availability Groups a Automatic Page Repair. Účastníci se na kurzu naučí minimalizovat dopady výpadků a poruch částí databázové infrastruktury na dostupnost služeb a vyzkouší si praktické příklady a postupy využití vysoké dostupnosti při těchto výpadcích včetně možností následné obnovy do původního stavu.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: DatabázeMicrosoft SQLMS SQL 2012/2014
Microsoft

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

  • Možnosti vysoké dostupnosti v SQL Serveru - přehled možností vysoké dostupnosti, výběr vhodného řešení
  • Failover Clustering - přehled failover clustering, oblast ochrany failover clustering a jeho limity, požadavky na implementaci přechod na failover clustering z ostatních řešení vysoké dostupnosti
  • Database Mirroring (zrcadlení databází) - přehled database mirroringu, oblast ochrany mirroringem a jeho limity, možnosti nastavení zrcadlení databází, přechod na mirroring z jiných řešení vysoké dostupnosti
  • Log Shipping - přehled možností log shipping, oblast ochrany log shipping a jeho výhody a limity, přechod na log shipping z jiných řešení vysoké dostupnosti
  • Replikace - replikace jako doplňková ochrana, přehled možností replikace v SQL Serveru, využití replikace na dodatečné zajištění vysoké dostupnosti, omezení replikace
  • AlwaysOn Failover Cluster Instances - výhody, doporučení
  • AlwaysOn Availability Groups - alternativa k database mirroringu, výhody, použití
  • Automatic Page Repair
  • Kombinace technologií vysoké dostupnosti - slabiny jednotlivých technologií vysoké dostupnosti, maximalizace vysoké dostupnosti kombinací několika technologií

Erforderliche Kenntnisse:
Znalost základních principů a důvodů vysoké dostupnosti
Znalost administrace MS SQL serveru 2012/2014

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

28.01. 29.01.2019 Brno
7 600 CZK (Ohne MwSt.)
29.01. 30.01.2019 Bratislava
310 EUR (Ohne MwSt.)
04.02. 05.02.2019 Praha
7 600 CZK (Ohne MwSt.)
26.02. 27.02.2019 Praha 7 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
27.02. 28.02.2019 Brno 7 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
20.03. 21.03.2019 Brno 7 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
28.03. 29.03.2019 Praha 7 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: