MENU
Vorwort
Kurse
Microsoft SQL Server 2012/2014 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL
new Interesse für den Kurs

Microsoft SQL Server 2012/2014 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL (MSQL0A1)

Tento kurz naučí účastníky psát pokročilejší dotazy v jazyce T-SQL na databázovém serveru Microsoft SQL Server. Účastníci se po krátkém zopakování základní syntaxe dotazů mimo jiné naučí seskupovat data, využívat poddotazy, používat stránkovací funkce a pracovat s kontingenční tabulky pomocí operátoru pivot. V závěru si ukáží základní principy ošetření chyb a nejdůležitější faktory ovlivňující výkon databázových dotazů. Kurz je primárně zaměřen na platformu SQL Server 2012/2014, ale většina probírané látky je platná univerzálně napříč většinou SQL databázových systémů.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: DatabázeMicrosoft SQLMS SQL 2012/2014
Microsoft

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

  • Zopakování syntaxe SQL dotazů - datové typy, SELECT, WHERE, vkládání a změna dat
  • Seskupování a agregace dat - klauzule GROUP BY, HAVING, agregační funkce
  • Poddotazy - psaní a využití poddotazů, operátory IN a EXISTS
  • Tabulkové výrazy - psaní a využití tabulkových výrazů, využití pohledů, inline funkce
  • Operátory sady - operátor UNION, použití operátorů EXCEPT, INTERSECT a APPLY
  • Použití Offset, stránkovacích a agregačních funkcí
  • Kontingenční tabulky - operátory PIVOT a UNPIVOT, Grouping Sets
  • Ošetření chyb - bloky TRY/CATCH, práce s informací o chybě
  • Základní optimalizace výkonu dotazů - faktory ovlivňující výkon dotazu
  • Dotazování na metadata SQL Serveru

Erforderliche Kenntnisse:
Znalost principů relačních databází
Znalost základní syntaxe a jednoduchých dotazů v jazyce SQL

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

23.08. 24.08.2018 Praha
6 600 CZK (Ohne MwSt.)
03.09. 04.09.2018 Košice
270 EUR (Ohne MwSt.)
04.09. 05.09.2018 Bratislava
270 EUR (Ohne MwSt.)
10.09. 11.09.2018 Brno 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
11.09. 12.09.2018 Praha 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
26.09. 27.09.2018 Ostrava 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
01.10. 02.10.2018 Bratislava 270 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
08.10. 09.10.2018 Brno 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
11.10. 12.10.2018 Praha 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
25.10. 26.10.2018 Bratislava 270 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: