MENU
Vorwort
Kurse
Microsoft SQL Server 2012/2014 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL
new Interesse für den Kurs

Microsoft SQL Server 2012/2014 - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL (MSQL0A1)

Tento kurz naučí účastníky psát pokročilejší dotazy v jazyce T-SQL na databázovém serveru Microsoft SQL Server. Účastníci se po krátkém zopakování základní syntaxe dotazů mimo jiné naučí seskupovat data, využívat poddotazy, používat stránkovací funkce a pracovat s kontingenční tabulky pomocí operátoru pivot. V závěru si ukáží základní principy ošetření chyb a nejdůležitější faktory ovlivňující výkon databázových dotazů. Kurz je primárně zaměřen na platformu SQL Server 2012/2014, ale většina probírané látky je platná univerzálně napříč většinou SQL databázových systémů.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: DatabázeMicrosoft SQLMS SQL 2012/2014
Microsoft

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

  • Zopakování syntaxe SQL dotazů - datové typy, SELECT, WHERE, vkládání a změna dat
  • Seskupování a agregace dat - klauzule GROUP BY, HAVING, agregační funkce
  • Poddotazy - psaní a využití poddotazů, operátory IN a EXISTS
  • Tabulkové výrazy - psaní a využití tabulkových výrazů, využití pohledů, inline funkce
  • Operátory sady - operátor UNION, použití operátorů EXCEPT, INTERSECT a APPLY
  • Použití Offset, stránkovacích a agregačních funkcí
  • Kontingenční tabulky - operátory PIVOT a UNPIVOT, Grouping Sets
  • Ošetření chyb - bloky TRY/CATCH, práce s informací o chybě

Erforderliche Kenntnisse:
Znalost principů relačních databází
Znalost základní syntaxe a jednoduchých dotazů v jazyce SQL

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

25.10. 26.10.2018 Bratislava
270 EUR (Ohne MwSt.)
30.10. 31.10.2018 Brno
6 600 CZK (Ohne MwSt.)
05.11. 06.11.2018
Garantierter Termin
Praha, V Olšinách 75
6 600 CZK (Ohne MwSt.)
14.11. 15.11.2018 Bratislava 270 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
15.11. 16.11.2018 Ostrava 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
20.11. 21.11.2018 Brno 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
28.11. 29.11.2018 Košice 270 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
06.12. 07.12.2018 Praha 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
11.12. 12.12.2018 Bratislava 270 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
12.12. 13.12.2018 Ostrava 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
13.12. 14.12.2018 Brno 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
18.12. 19.12.2018 Košice 270 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
27.12. 28.12.2018 Praha 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
08.01. 09.01.2019 Brno 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
09.01. 10.01.2019 Bratislava 270 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
24.01. 25.01.2019 Praha 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
28.01. 29.01.2019 Brno 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: