MENU
Vorwort
Kurse
Programování mikrokontrolérů řady PIC
Interesse für den Kurs

Programování mikrokontrolérů řady PIC (MIC3)

Kurz seznamuje účastníky s programováním mikrokontrolérů řady PIC, konkrétně PIC16F628A. Předpokládá se základní znalost jazyka C. Jsou vysvětleny a na praktických příkladech předvedeny zabudované jednotky vnějšího přerušení, čítačů/časovačů a sériové komunikační jednotky. Dále je ukázáno řešení programové obsluhy základních i pokročilejších periferií, jako jsou LED, spínače, displeje, maticová klávesnice, LCD.
Příklady jsou předváděny v reálném mikrokontroléru s reálnými přípravky, každý účastník má v rámci kurzu k dispozici mikroprocesorovou stavebnici.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: ProgramováníProgramování mikrokontrolérů
Ostatní

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

 • Základní pojmy (typy pamětí, jednotky informace).
 • Základní vlastnosti mikrokontroléru PIC16F628A (blokové schéma, vývody, porty, programátorský model, základní registry).
 • Vývojové prostředí MPLAB X, vnitřní zapojení portů, řízení vstupů a výstupů.
 • Základy ovládání vstupně/výstupních periferních obvodů (LED, tlačítka, 7segmentovka).
 • Programové ošetření zákmitů tlačítka, použití pozičního kódu. Maticová klávesnice.
 • Přerušení a přerušovací systém, konfigurace, obsluha vnějšího přerušení.
 • Timer 0, 1, 2, popis režimů, registry, základní příklady (periodické přerušení, obsluha displeje s časovým multiplexem).
 • Řádkový LCD displej a jeho obsluha, použití funkce printf pro řízení displeje.
 • Měření kmitočtu čítačem.
 • Čítač/časovač 1, popis režimů, registry.
 • Sériový kanál, popis, registry, příklady.

Erforderliche Kenntnisse:

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

30.05. 31.05.2018 Praha
5 900 CZK (Ohne MwSt.)
31.05. 01.06.2018 Bratislava
240 EUR (Ohne MwSt.)
06.06. 07.06.2018 Brno
5 900 CZK (Ohne MwSt.)
18.06. 19.06.2018 Bratislava 240 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
25.06. 26.06.2018 Praha 5 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
25.06. 26.06.2018 Brno 5 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
17.07. 18.07.2018 Bratislava 240 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
17.07. 18.07.2018 Brno 5 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
18.07. 19.07.2018 Praha 5 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen