MENU
Vorwort
Kurse
Pokročilé WWW aplikace v JAVA EE a JAVA Server Faces
Interesse für den Kurs

Pokročilé WWW aplikace v JAVA EE a JAVA Server Faces (JEEB)

Kurz je určen programátorům v jazyce Java, především pak tvůrcům webových enterprise aplikací. Účastníci si prohloubí znalosti Java EE (Java platform, Enterprise Edition), principů návrhu webové enterprise aplikace a komunikace s databází za využití technologií JSP a JSF pro tvorbu dynamicky generovaných webových stránek. V neposlední řadě je na kurzu probírán i Spring Web model-view-controller (MVC) framework.

Der Kurs ist den Kategorien zugeordnet: ProgramováníJAVA
WebTvorba webových stránek / aplikací
Oracle

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

  • Objekty ve stránce - Session, Request, Response, Page, viditelnost proměnných
  • Vlastní JSP značky a JSP Standard Tag Library (JSTL)
  • Spring MVC - spring-mvc-context.xml, @Controller, View, ViewResolver, @RequestParam, @ModelAttribute
  • CRUD aplikace s pomocí Spring MVC
  • Java Server Faces (JSF) – tvorba stránek pomocí JSF
  • Praktická cvičení - tvorba jednoduché webové enterprise aplikace propojené s databází

Erforderliche Kenntnisse:
Zkušenosti s programováním v jazyce Java (Java SE) a technologiemi webových stránek - HTML, CSS
Zkušenosti s programováním webových stránek v JAVA EE na úrovni doporučeného předchozího kurzu
Výhodou znalost základů práce s relačními databázemi a SQL

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

03.03. 04.03.2021 ONLINE
11 900 CZK (Ohne MwSt.)
01.04. 02.04.2021 ONLINE 11 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
27.04. 28.04.2021 ONLINE 11 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
17.05. 18.05.2021 ONLINE 11 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: