MENU
Vorwort
Kurse
Jazyk C# - pokročilé techniky II.
Interesse für den Kurs

Jazyk C# - pokročilé techniky II. (CS3)

Kurz rozšiřuje znalosti vývojářů v jazyce C# o pokročilejší programátorské techniky. Zabývá se procesem tvorby .NET aplikace a tvorbou jednoduché aplikace pomocí knihovny Windows Forms. Účastníci se naučí pracovat s externími datovými typy, vysvětlí si princip správy paměti a zdrojů, ukáží si práci s datovými streamy a souborovými I/O operacemi a v neposlední řadě se na naučí principům serializace. Kurz předpokládá základní znalosti a zkušenosti s programování v jazyce C# na platformě .NET, minimálně na úrovni doporučeného předcházejícího kurz.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: ProgramováníC#
Microsoft

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

 • Tvorba .NET aplikace, kompilace a běh .NET aplikace
 • Úvod do klíčových technologií platformy .NET, tvorba jednoduché .NET komponenty
 • Common Type System a práce s datovými typy, objektová třída System.Object
 • Tvorba jednoduché klientské aplikace pomoci knihovny Windows Forms
 • Práce s externími datovými typy, vytváření verzí
 • Správa paměti a zdrojů, Garbage Collector, Dispose a Finally
 • Soubory a datové streamy
 • Objekty typu Reader a Writer, základní souborové I/O
 • Atributy - přehled atributů, definice vlastních atributů, získávání hodnot atributů
 • Scénáře serializace, atributy serializace
 • Graf objektu
 • Proces serializace, uživatelská serializace
 • Web Services (webové služby)

Erforderliche Kenntnisse: Znalost syntaxe a základů programování v jazyce C# na úrovni kurzu Jazyk C# - základy programování (CS1)

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

30.10. 01.11.2018 Praha
10 400 CZK (Ohne MwSt.)
06.11. 08.11.2018 Bratislava
410 EUR (Ohne MwSt.)
06.11. 08.11.2018 Brno
10 400 CZK (Ohne MwSt.)
12.11. 14.11.2018 Košice 410 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
13.11. 15.11.2018 Ostrava 10 400 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
26.11. 28.11.2018 Bratislava 410 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
27.11. 29.11.2018 Praha 10 400 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
28.11. 30.11.2018 Brno 10 400 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
05.12. 07.12.2018 Ostrava 10 400 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
11.12. 13.12.2018 Košice 410 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
17.12. 19.12.2018 Praha 10 400 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
17.12. 19.12.2018 Brno 10 400 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
19.12. 21.12.2018 Bratislava 410 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
14.01. 16.01.2019 Praha 10 400 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
14.01. 16.01.2019 Brno 10 400 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
16.01. 18.01.2019 Bratislava 410 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: