MENU
Vorwort
Kurse
Crystal Reports
Interesse für den Kurs

Crystal Reports (CRR)

Kurz je určen pro uživatele, kteří vytvářejí výstupní sestavy z firemních dat.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: Informační systémy
SAP

Kursstufe: Anfänger

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

 • Plánování sestavy - definování databázových konceptů a prototypu reportu
 • Vytváření sestavy - připojení ke zdroji dat, přidání tabulek, vytváření designu, insert nových objektů do reportu, náhled a uložení reportu, pozice a velikost objektů, formátování objektů
 • Výběr záznamů - popis Select Expert, výběrová kritéria, aplikace výběrových kritérií, dodatečná kritéria, změna kritérií, časově orientované výběry
 • Organizace dat na sestavě - řazení záznamů, seskupování záznamů, sumarizace záznamů
 • Formátování sestavy - dodatečné grafické prvky, kombinace databázových polí a textových objektů, specializované formátování
 • Formátování sekcí - formátování sekcí, vytvoření sestavy se souhrnnými sekcemi
 • Vytváření formulí - definice formulí, vytvoření formule, Boolean formule, If-Then-Else formule, Select Case formule, For Loop formule, While Do loop, práce s proměnnými času , čísly a řetězci
 • Crystal Reports, přístup k datům a SQL - co je jazyk SQL, driver ODBC a OLE DB, zobrazení SQL, SQL příkazy a jejich tvorba, práce s parametry, použití Database Expert,
 • přidat a odebrat databázi v sestavě, změna mapování databázových polí, přidání tabulek do sestavy a změna vazby na databázi, typy databázových vazeb
 • Vizualizace dat a export - vytváření grafů, export sestavy do jiných formátů
 • Použití podsestav - definice podsestavy, vázané a nevázané podsestavy, parametry v podsestavách, hyperlinky

Erforderliche Kenntnisse: základy práce s OS Windows, základy SQL

.

Kurstermine:

05.06. 07.06.2019 Praha
12 600 CZK (Ohne MwSt.)
18.06. 20.06.2019 Brno
12 600 CZK (Ohne MwSt.)
26.06. 28.06.2019 Praha 12 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
15.07. 17.07.2019 Praha 12 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
17.07. 19.07.2019 Brno 12 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
13.08. 15.08.2019 Praha 12 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
14.08. 16.08.2019 Brno 12 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen